banner4

Akaryakıt kaçakçısına af geliyor

Akaryakıt kaçakçılığına ‘tarihî af’ geliyor. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve TBMM’ye gönderilen yasa tasarısına göre faturasız veya yasal yollarla Türkiye’ye girdiği belgelendirilemeyen (menşei belli olmayan) akaryakıtla ilgili ‘kaçak’ işlemi yapılmay

Akaryakıt kaçakçısına af geliyor
banner26

Akaryakıt kaçakçılığına ‘tarihî af’ geliyor. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve TBMM’ye gönderilen yasa tasarısına göre faturasız veya yasal yollarla Türkiye’ye girdiği belgelendirilemeyen (menşei belli olmayan) akaryakıtla ilgili ‘kaçak’ işlemi yapılmayacak.

Ayrıca, bu tür akaryakıtı üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran kişilerle ilgili hapis cezası öngören ‘kaçakçılık’ davası açılmayacak. Akaryakıtın piyasaya markerlı (kimyasal ayırt edici, işaret) sürülmesi yasal olması için yeterli sayılacak. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa Yargıtay’da halen devam eden çok sayıda dava da düşecek. Uzmanlara göre tasarı bu haliyle yasalaşırsa, akaryakıtta yeni kaçakçılık yolları açılabilir. 

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda, kaçak akaryakıt kapsamında bulunan bazı suçlara af getirecek kritik bir düzenlemeye yer verildi. Tasarının 68’inci maddesiyle Kaçakçılıkla Mücadele Yasası’nda akaryakıt kaçakçılığına ilişkin tanımlanan suçların kapsamı daraltıldı.

Kaçakçılık suçlarına ciddi sınırlamalar getirildi. Kaçakçılıkla Mücadele Yasası’na göre ‘yasal yollarla Türkiye’de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen’, faturalandırılamayan veya ‘menşei belli olmayan akaryakıtı’ üreten, satışa arz eden, satan ve bulunduran kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu kişiler 20 bin güne kadar da adli para cezasına çarptırılıyor.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve Meclis’e gönderilen tasarıda, Kaçakçılıkla Mücadele Yasası’ndan bu suçlara ilişkin bölümler çıkarıldı. Tasarı aynen yasalaşırsa akaryakıtta, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) öngörülen miktarda ‘ulusal marker’ ya da ‘işaretleyici’ bulunması halinde ürünün menşeine bakılmayacak, akaryakıtın temin edildiği kaynağa ilişkin fatura zorunluluğu ortadan kalkacak. Kaçakçılık işlemiyle ilgili hapis cezası öngören adlî işlemlerde tek ölçüt ‘ulusal marker’ olacak. Akaryakıtta belirlenen oranda ulusal marker yoksa ya da yeterli miktarda ulusal marker içermemesi durumunda kaçakçılık işlemi yapılabilecek. Kişiler hakkında hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.

İşte o madde

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, faturalandırılmayan ya da menşei belli olmayan akaryakıtı ‘kaçak’ sayıyor. Yürürlükteki kanunun ilgili maddesi şöyle: “Akredite laboratuvar analiz sonucuna göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen, yasal yollarla Türkiye’de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan akaryakıtı; üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Adalet Bakanlığı’nın ‘Türk Ceza Yasası ve Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nda bu maddeyle ilgili yapılan değişiklik ise şöyle (Madde 68): “21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı kaçakçılıkla ilgili kanunun üçüncü maddesi… onbirinci fıkrasında yer alan ‘Yasal yollarla Türkiye’de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli omayan’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.”

ÖTV’siz akaryakıta kapı açılıyor

Maliye ve EPDK tarafından geçen yıl sonuna doğru akaryakıt sektörüne yönelik yapılan kontrollerde düşük teminat oranıyla Türkiye’ye binlerce ton akaryakıt getiren bazı şirketlerin ÖTV’yi (Özel Tüketim Vergisi) devlete ödemediği tespit edildi. Tespit üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olaya el koydu. Bakanlık, Gümrük Yönetmeliği’nde değişikliğe giderek, ithal edilen akaryakıt tutarı kadar teminat şartı koydu. Ayrıca Maliye Bakanlığı da, EPDK’ya yazı yazarak vergi ödemelerini yapmayan şirketlere ‘ulusal marker’ verilmemesini istedi. Enerji ve Maliye yönetimi de akaryakıttan bu tür haksız kazanç sağlayan kişi ve şirketler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sektör uzmanları, yeni tasarının yasalaşması halinde ÖTV’siz akaryakıt satışlarında yeni bir usulsüzlük kapısının açılacağı uyarısı yapıyor. Aynı kaynaklar, “Akaryakıtta fatura ve menşei şartının kalkması halinde markerle ÖTV’siz akaryakıt rahatlıkla pazarda satılabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2014, 12:36

banner79

banner78