Aydın kamuoyunun merak ettiği diğer bir konu da büyükşehir uygulamasına geçileliden beri Efeler Belediye Başkanlarıyla bir türlü yıldızı barışmayan BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Anıl Yetişkin’in ilişkilerinin nasıl seyredeceğidir.

Yeni Efeler Belediye Başkanı’nı Aydın kamuoyu Aydın Barosu Başkanı olarak tanıdı. Tanıdı derken siyasette yeniydi. Belediye başkanı adayı oluncaya kadar ne CHP’de ne de başka bir parti yönetiminde adı duyuldu.

Yoksa Anıl Yetişkin tanınan bir avukattır. Aydın’da hem avukatlık hem de Gökhan Bozkurt döneminde yöneticilik yapmıştı ve selefi Barolar Birliği yönetimine seçilince yerine baro başkanı seçildi.

Onu Efeler Belediye Başkanlığı’na taşıyan,siyasetçi kimliği değil, bu son görevi, baro başkanlığında tanınmışlığıdır, denebilir.

Siyasete meraklı olabilir ancak Anıl Yetişkin Aydın’ın başkenti konumundaki Efeler’e Belediye Başkanı olacağını düşünüyor muydu, böyle bir hayali var mıydı acaba?

Bu sorunun yanıtı şöyle önemli: Böyle rüyaları varsa Anıl Yetişkin’in Efeler hakkında gerçekleştirmek istediği projeleri de var, demektir.

Çünkü bu tür rüya ve hayali olanlar o ideallerini gerçekleştirmenin fırsatını da  kollarlar.İşte Anıl Yetişkin’i belediye başkanlığına sevk eden duygu ve düşünce ideallerini gerçekleştirmek midir,yoksa şöhret olmak mıdır?

Yanıtı aranan soru budur.

Bu konuya itirazla seçim kampanyası sırasında açıkladığı projelerle bu konudaki duygu ve düşüncelerini Aydın kamuoyuyla yeterince paylaşmadı mı, bu yeterli değil mi, denebilir.

Benim Anıl Yetişkin’in rüyasından kastettiğim o projeler değil. Seçim dönemlerinde bizde adayların bol keseden atması, seçmenin duygularıyla oynaması ne de olsa mubahtır ve propaganda kapsamında rıza oluşturmak için verilmiş sözler kabul edilir.

O konuda yanlışı, doğruyu ayırt etmesi seçmene bırakılır.

Yıllar yılı da bu gelenek sürdüğü için seçim sonrasında bu projelerden hangisi gerçekleşmiş hangisi ilgililer tarafından unutturulmaya yüz tutmuş seçmen pek de üzerine düşmez.

Gündeme getiren olsa bile Churchill’in dediği gibi “gerçek çizmelerini giyinceye kadar yalan dünyayı üç kez tur atar.”

Eğer siyasetçiler bu içerikte verdikleri sözleri tutsalardı Aydın güllük gülistanlık olurdu ve insanı varlık içinde yüzerdi. İşsizlikten tutun da kişi başı düşen milli geliri Ülke ortalamasının üstünde gerçekleşir, refah toplumu olmaya varıncaya kadar günümüze çözülmesi için kalan bir sorunu olmazdı.

Ama ne var ki, Aydın’ın geri kalmışlıkta ve yoksullukta inkâr götürmeyecek manzarası  da ortada...

Politikacının yalanlarına ek olarak şu da oldu: Yalvar, yakar seçmenin oyunu aldıktan sonra, yaptıkları suiistimallerle bir de milletin kesesine, yetim hakkına musallat olanlar türedi.Onlar bunu yaparken ne utandılar ne de yüzleri kızardı.

Bu olumsuz örneklere değinmemin ikinci bir nedeni de onun döneminin Efeler Belediyesi’nde şeffaflıkta ve hesap verebilirlikte halktaki bir dönüm noktası olması arzusudur.

Bu bağlamda Anıl Yetişkin’in bizleri ümitlendirecek şöyle hayalleri ve rüyaları var mıdır, mesela?

Kentteki yaşam kalitesi, halkın rahatça pazarını yapabileceği yönetmeliğine uygun kapalı pazaryerleri, tarihi Pınarbaşı Mesire Alanı’nın insanların hatırasına uygun bir çehreye kavuşturulması...

Bunlar onu ne derece rahatsız, ediyor?

Eğer bir yerel yöneticinin bu tür rüyaları ve hayalleri yoksa bilin ki, idare-i maslahatla, halkın duygularını istismar ederek, yalanla ve dolanla vaktini harcayacak demektir. 

Daha da beteri geçmişte örnekleri görüldüğü gibi işgal ettiği makamı bireysel hırslarının ve aile üyelerinin, hısım akrabanın soygun yeri olarak kullanma ihtimali vardır.

Anıl Yetişkin’e seçmenin oy vermesinin gerekçesi biraz da yaygınlaşan bu tür aile efradının kayrılmasından ve suiistimallerden Efeler halkının bıkkınlık derecesinde duyduğu usançtır.

Anıl Yetişkin’i belediye başkanlığına taşıyanın hangi duygu ve düşünceler olduğunun yanıtı bu yönleriyle de önemlidir.

Sonuçta halkın beklentisi Anıl Yetişkin bu görevden ayrılırken geride izi silinen bir başkan değil bıraktığı hizmetlerle izi sürülen bir başkan olmasıdır.

Anıl Yetişkin hakkında halkın beklentisi yalnız Efeler rüyası ve hayalleri de değildir. Geleceğe bir temiz sayfa açıp açamayacağıdır.

Buna varsa yenen yetim hakkının millet adına aranması da denebilir.

Bunun da yolu Efeler Belediyesi’nde geçen dönemin bağımsız bir denetim firması tarafından incelenmesinden ve ibra edilmesinden geçer. Anıl Yetişkin isterse bu desteği CHP genel merkezinden de alabilir.

Bu yolun seçiminde Efeler belediyesinde geçmişte basında çıkan fakat kamuoyunun aydınlatılmadığı yeterli gerekçeleri de var:

BİR: Mesut Özakçan döneminde yapılan ve akıbeti hakkında ne bir açıklama yapılan, ne de basın ve diğer iletişim kanallarıyla halkın bilgilendirildiği yarışma sonucu 950 bin TL’ye yaptırılan Efeler Belediyesi hizmet binası projesi var.

İKİ: Paranın asıl kaynağı kamuoyu bilgilendirilmediği gibi üstüne üstlük önceki yönetimin hizmet binası yapmayı planladığı taşınmaz üzerine, hakkında şaibeler olan örnek yüklenici firmaya arsanın değerinin altında verildiğine dair iddialar olan ucube bir gökdelen konusu var.

ÜÇ: Araştırılması gereken bir başka konu da bazı belediye meclis üyeleri ve İYİ Parti eski yöneticilerinin de içinde olduğu Kalfaköy Villaları var.

Kaldı ki, bunların incelenmeyerek üzerlerinin örtülmesi Anıl Yetişkin yönetiminin de aynı yoldan gideceklere seslerini çıkarmayacağı izlenimine yol açar.

Geçmiş döneme ait diğer sarf evraklarıyla birlikte bunların incelenmesi, varsa ihmali olanlar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulması yeni başkanı siyasette kalıcı hale getireceği gibi partisine de itibar kazandıracaktır.

Bunu yapmak ise cesaret ister. Unutulmamalı ki,cesaret ve basiret siyasette kalıcı olmanın önkoşullarıdır.

Efeler halkı hakkının aranması adına Anıl Yetişkin’den böyle bir başlangıçla işe başlamasını bekliyor.

Aydın kamuoyunun merak ettiği diğer bir konu da büyükşehir uygulamasına geçileliden beri Efeler Belediye Başkanlarıyla bir türlü yıldızı barışmayan BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Anıl Yetişkin’in ilişkilerinin nasıl seyredeceğidir.

Fakat bildiğimiz kadarıyla Özlem Çerçioğlu ile aralarındaki geçimsizliğin kaynağı gerek Mesut Özakçan gerek Fatih Atay’ın çocukları ve birinci derece yakınlarının belediye ile ilişkileriydi.

Özlem Çerçioğlu’nu yeterince tanıdığımızdan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz:

 Eğer Anıl Yetişkin başkanın hassas olduğu birinci derece yakınlarını belediyeden uzak tutabilirse, bir de BŞB’de gözü olduğu hissi uyandırmazsa ikili arasında  sorun yaşanmayabilir.

Anıl Yetişkin’e başarılar...

Not: Herkesin şeker bayramını kutlar, eşiyle, dostuyla, çocukları ve torunlarıyla bayramlar tadında bir bayram geçirmelerini diliyorum.

Aydın’da seçimin kazananları, kaybedenleri, sevinenleri, üzülenleri Makale: Aydın’da seçimin kazananları, kaybedenleri, sevinenleri, üzülenleri