banner218

Danıştay'dan Söke Karacahayıt için önemli çevre kararı

Danıştay, Söke,Karacahayıtta yapılması planlanan “Feldispat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı” ile ilgili ÇED Olumlu kararı iptal eden Aydın 1.İdare Mahkemesinin kararını onadı.

Danıştay'dan Söke Karacahayıt için önemli çevre kararı

Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin 2019/399 esas, 2020/337 karar sayılı, 10.06.2020 tarihli kararı ile Aydın İli, Söke İlçesi, Yeşilköy Mahallesinde yapılması planlanan “Feldispat, Kuvars ve Kuvarsit Ocağı Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilen 10.05.2019 tarih ve 5511 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptaline karar verilmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine, Danıştay Altıncı Dairesi 2020/5787 esas, 2020/8883 karar sayılı,07.10.2020 tarihli kararı ile onadı.