banner158

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Belediyenin veri tabanını incelenmesi genelgesi, anlamı ve soru işaretleri

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelge ile iki müfettişi ve üç uzmanı, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını inceleme, araştırma ve kopyalamakla yetkilendirdi. 

Ekrem İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazılı talimatta şu ifadeler yer aldı: 

“Belediyemiz Müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak Belediyemiz çalışanlarından ve/veya dışarıdan belirlenecek üç uzman ile Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir. Gereğini rica ederim.” 

https://www.evrensel.net/upload/dosya/136008.jpg 

Bunun üzerine AKP’li meclis üyesi Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, İstanbul 4. İdare Mahkemesine başvurarak söz konusu işlemin iptali ile yürütmesinin durdurulmasını istedi. 

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verdi. 

İdare Mahkemesinin ara kararında "Dava konusu işlemle yapılmak istenen 'Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapısında her türlü inceleme ve araştırmayı yapma, veri tabanı ve altyapıyı kopyalama' işinin hangi sebepten kaynaklandığının açıklanmasının, elektronik veri tabanında inceleme yapılması ve şüphe duyuluyorsa silinen kayıtların bilgisayar ortamına geri getirilmesi işlemi dışında ayrıca elektronik veri tabanının ve altyapısının kopyalanmasına neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasının, dava konusu işlemle ilgili büyükşehir belediyesinin herhangi bir iş veya işlemleri hakkında idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı veya adli bakımdan suç duyurusunda bulunup bulunulmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin, dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgelerin davalı idareden istenilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." 

31.Mart.2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında, İstanbul’da 17 gün sonra gerçekleşen sayım sonucunda mazbatasını alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk aldığı kararlardan biri bu idari işlem oldu. 

Akla hemen şu soru geliyor. İBB Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu’nun yasalardan kaynaklanan görev ve yetkileri neler? 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18 maddesinin b,d,e ve f maddeleri görev ve yetkileri belirlemiş. Buna göre; 

b)Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

d)Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. 

e)Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. 

f)Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18 maddesi son derece açık. Büyükşehir Belediye Başkanı yönettiği Belediye’nin veri tabanı inceleyebilir, denetleyebilir, yedek alabilir. 

Bu yetkiyi açıkça 18.maddeden almaktadır. 

Büyükşehir Belediye Başkanı, 18 maddenin d fıkrası uyarınca “görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak”, f fıkrası uyarınca da “Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek” görev ve yetkisine sahiptir. 

Yeni seçilen bir Belediye Başkanı’nın yöneteceği Belediyenin hesaplarını, kayıt ve belgelerini, veri tabanını incelemesi kadar doğal ne olabilir! 

Buradan hemen şu sorular akla geliyor; 

1-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hesap, kayıtlar ve veri tabanının incelemesinden AKP’li meclis üyesi Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı neden rahatsız olmuştur? 

2-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hesap, kayıtlar ve veri tabanının da incelenerek açığa çıkmasından çekinilen neler var? 

3-Yeni seçilen bir Belediye Başkanı’nın yöneteceği Belediyenin hesaplarını, kayıt ve belgelerini, veri tabanını incelenmesi neden engellenmek isteniyor? 

4-Bir Belediye Başkanının, genelge yayınlamadan doğrudan kendisine bağlı olan bütün birimlere emir vererek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18 maddesinin b,d,e ve f maddelerinde belirlenen görev ve yetkilerini kullanmasına hukuk içerisinde nasıl engel olunabilir? 

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri önümüzdeki zamanlar da ilginç gelişmelere gebe! 

 
 

 

 

Aydınpost ANDROID'de TIKLA YÜKLE!   Aydınpost APPSTORE'da TIKLA YÜKLE!