banner4

Efeler'de şapka düştü kel gözüktü. JES'lerin ruhsatı yokmuş!

Efeler'deki üç adet JES’in ruhsatı olup olmadığını araştırıyoruz yaklaşık bir aydan beri.

“Efeler Belediyesi sınırları içinde bulunan jeotermal elektrik santrallerinin ruhsatları var mı?”[1] başlıklı yazıyla 21.10.2019 tarihinde bu soruyu Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’a sormuştum. Fakat bugüne kadar bana hiçbir yanıt vermedi.

Aydın Barosu’da aynı soruyu Efeler Belediyesi’ne 27.09.2019 tarihli yazıyla sormuştu. Efeler Belediyesi sonunda 06.11.2019 tarihli yazıyla Efeler ilçesindeki JES’in “Yapı Ruhsatı”nın bulunduğunu bildirerek bunlarının fotokopisini yazının ekinde gönderdi. Fakat bu 3 santralle ilgili olarak “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” hakkında bir açıklama yapmadı, belgede sunmadı. Böylece bu üç JES’in “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olmadığı resmen ortaya çıkmış oldu.

Sonuç olarak Efelerde şapka düştü kel gözüktü. Efeler ilçesinde 3 adet JES’in “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” yokmuş!

Şimdi ne olacak?

Burada muhatap olarak karşımıza üç kurum çıkıyor.

Santralleri birinci derece de her yönüyle denetim yetkisine sahip olan Aydın Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüdür. İkincisi ise “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” ve “Yapı Kullanma İzin Belgesi” vermeye yetkili Efeler Belediyesi. Üçüncüsü ise Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/i maddesi[2] uyarınca yaşanabilir çevreyle ilgili her türlü önlemi ve tedbiri alma görevi bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi.

Akla ilk gelen soru şu: “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olmadan kurulduğu günden bu yana faaliyette olan bu üç santral hakkında hangi işlem yapılabilir.

Efeler Belediyesi, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olmayan bu üç santrali İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri uyarınca derhal mühürlemesi ve faaliyetlerini durdurması gerekiyor. Bu yasanın ve yönetmeliğin emridir.

Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü içerik denetimi yetkisine sahip olması nedeniyle bu üç santralin derhal faaliyetlerini durdurmalıdır.

Akla gelen ikinci soru ise Efeler Belediyesi tarafından ruhsatı olmayan bu üç santral için “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” verilebilir mi?

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23/2-3.maddesi;

“Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.

Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir.” hükmünü içermektedir.

Yönetmeliğin 23/2-3.maddeye göre Belediyeler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için ruhsat başvurusu için yapılacak incelemelerde, insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alması ve bunlara göre karar verilmesi gerektiğini açıkça belirtiyor.

Jeotermal elektrik santralleri Aydın'ın havasını, suyunu, toprağını hızla kirletip, zehirlerken, yeraltı ve yerüstü suları kirlenirken, binlerce ağaç kururken, hayvanlar ve insanlar bu olumsuz koşullar nedeniyle kanser olup ölürken Efeler Belediyesi tarafından İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23/2-3.maddesi uyarınca hiçbir JES’e “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” verilebilmesi olanaklı değildir.

Akla gelen bir başka soru da Fatih Atay, Efeler Belediye Başkanı seçildiği 31.03.2019 tarihinden bu yana Aydın’da bulunan üç adet JES’nin “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olmadan çalışmasına neden izin verdi?

Aydın’da 12.10.2019 tarihinde TMMOB tarafından düzenlenen Jeotermal Gerçeği Çalıştayı’nda Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay “…Sizleri temiz bir çevrede yaşatmak bizim görevimiz. Her şeyi göze alarak gerekirse tüm malvarlığıma el koysalar bile JES’lere ruhsat vermeyeceğime söz veriyorum...” demişti sert bir ifadeyle.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, JES’e ruhsat vermeyeceğini açıkladı ama ruhsatsız santraller hakkında ne yapacağını, mühürleyerek faaliyetlerini durdurup durdurmayacağını açıklamadı?

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ısrarla JES hakkında yetkilerinin olmadığını o nedenle hiçbir şey yapamadıklarını söylüyor. Bu doğru değil. Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/i maddesi uyarınca çevreyle ilgili önemli görevleri bulunmaktadır. Bu konuda hukuken ve siyaseten Özlem Çerçioğlu’nun omuzlarında çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır. “Benim sorumluluğum yok” demekle bu sorumluluktan kaçmak olanaklı değildir.

4.11.2019 tarihli “CHP Aydın Milletvekillerine sorularım var!” başlıklı yazıyla bu durumu CHP Aydın milletvekillerine sormama rağmen hiçbirinden yanıt gelmedi.

Velhasıl Efeler'deki üç ruhsatsız santral önümüzdeki günlerde gündemi işgal etmeye devam edecek.

Sonuç olarak Efelerde şapka düştü kel gözüktü. Efeler ilçesinde 3 adet JES’in “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” olmadığı ortaya çıktığına göre, şimdi herkesin gözü Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’da.

TMMOB tarafından düzenlenen Jeotermal Gerçeği Çalıştayı’nda “…Sizleri temiz bir çevrede yaşatmak bizim görevimiz. Her şeyi göze alarak gerekirse tüm malvarlığıma el koysalar bile JES’lere ruhsat vermeyeceğime söz veriyorum...” diyen Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay bakalım bu ruhsatsız santralleri mühürleyerek, faaliyetlerini durdurabilecek mi? Bugüne kadar bu santrallerin ruhsatsız olarak çalışmasına izin verenler hakkında işlem yapabilecek mi?

Hep birlikte göreceğiz.

Germencik ve Efeler dışında Aydında başka ruhsatı olmayan santral var mı? Bu sorunun cevabını önümüzdeki hafta yanıtlayacağız.

 

 

[2] i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

 

Aydınpost ANDROID'de TIKLA YÜKLE! Aydınpost APPSTORE'da TIKLA YÜKLE!