banner116

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve Efeler Kent Konseyi

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ın Efeler Kent Konseyi eski yürütme kurulu ile ilgili sözleri ve tavırları iki haftadan beri gündemi meşgul ediyor.

İlk olarak 9.Haziran.2019 tarihinde, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, pazarda Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir ile karşılaşmış, kendisine pazar yerinin ortasında, herkesin içinde “Efeler Kent Konseyi genel kurul kararı için, genel kurul kararını bizden habersiz alamazsınız diyerek Gülsevil Ergünoğlu ile bir konuşma geçti mi?” diye sormuştur.

9.Haziran.2019 tarihi itibariyle Efeler Kent Konseyi Başkanı olan Tuncay Erdemir “Ben uzun süredir Gülsevil hanımla görüşmüyorum demesi üzerine, Fatih Atay “Gülsevil Hanımı arayalım, kim yalan söylüyor ortaya çıkar” diyerek herkesin önünde yüksek sesle bağırmaya başlamıştır. Dr. Tuncay Erdemir “Böyle bir şey yaptımsa bunun şerefsizce adi bir davranıştır. Arayın yapmadığıma göre kim şerefsizdir takdir sizindir. Sizden bir özür telefonu bekliyorum” diyerek olay yerinden ayrıldığı sırada, Fatih Atay herkesin içinde hala arkasından bağırmaya devam etmiştir.

fatih-atay---tuncay-erdemir.jpg

Bu olayı anlayabilmek için öncesine bakmak lazım.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra, Dr. Tuncay Erdemir Efeler Kent Konseyi Başkanı sıfatıyla, Fatih Atay’ı telefonla aramasına rağmen telefona yanıt vermemiştir. O dönemde, Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulunda olmam nedeniyle bu süreci yakından biliyorum. Bu anlamda, Fatih Atay, 31 Mart sonrasında Efeler Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerini muhatap kabul etmemiş, telefonlarını dahi açmamıştır.

İkinci olay ise, 12 Haziran 2019 tarihinde Efeler Kent Konseyi Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Bu Genel Kurula, eski Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulundan hiç kimse çağrılmadı ve geçen dönemin faaliyetlerinin Genel Kurula sunumu dahi yaptırılmadı. Genel Kurul sırasında, Efeler Belediyesi Başkanı Fatih Atay’ın “Kent Konseyi 2018 yılında 213 bin TL harcama yapmış. 2019 yılının ilk üç ayında ise 243 bin lira. Hele bir yemek faturası var ki 80 bin lira. Bunları takdirlerinize bırakıyorum" şeklindeki açıklamada bulunmuştur.

Fatih Atay, daha sonra da 21 Haziran 2019 tarihinde, çalışma dönemini bitirdiği için bileşenlerine akşam yemeği verme talebiyle Efeler Kent Konseyi’nin önceki dönem başkanı Tuncay Erdemir’in yazılı dilekçesi sonrasında onaylanan ve belediyeye kesilen faturada kişi başına 121 liradan fiyatlandırılan ve toplamda 79 bin 61 lira tutan yemekle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Tuncay Erdemir’in Efeler Belediyesi’nden kendilerine yemek verilmesi doğrultusunda bir talebi söz konusudur. Bu talep üzerine 550 kişilik yemek veriliyor. O yemek verildiği söylenen yere bir kere 550 kişi sığmaz. Erdemir, harcama yetkimiz yok diyor ama talepte bulunan kendisidir. Birim fiyat üzerinden kişi başına yemek 121 liradan faturalandırılmış. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Erdemir kendini kurtarmak için harcama yetkimiz yok diyor. Harcama yetkin yok ama bulunduğu talebe onay veriliyor. Zaten vole vuracaklar, voleyi de böyle vuruyorlar. Bunla ilgili de zaten davalar açıldı ama kendisi sanki sütten çıkmış ak kaşığım gibi davranıyor.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Bu konuyu doğru değerlendirebilmek için önce bilgilenmemiz gerekli.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76.maddesi uyarınca, Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan birimdir .

Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca, Kent Konseyi, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı ve farklı çözümlerin geliştirildiği demokratik yapıdır.

Kent Konseyi Yönetmeliği’nin “Kent Konseyinin Mali Yapısı” başlıklı 16/A maddesi “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” hükmünü içermektedir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, Kent Konseyi’nin kendisine ait bir bütçesi bulunmamaktadır. Kent Konseyleri hiçbir şekilde ödeme yapabilme gücüne sahip değildir. Kent Konseyi sadece aldığı tavsiye niteliğindeki kararları ilgili Belediyeye sunar. Belediye, uygun görmesi durumunda bu proje yaşama geçirilir. Bu süreç, projenin uygulanması, icrası, ilgili ödemelerin yapılıp yapılmaması, ödeme yapılacaksa bunun bedelinin belirlenmesi ve takdiri, ödemenin yapılması ilgili Belediye tarafından gerçekleştirilir.

Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu, yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve bir dönem sonu olması nedeniyle, bileşenlerle ve basın mensuplarıyla bir toplantı yapılması hususunda bir karar almış ve bunu Efeler Belediyesi’ne sunmuştur. Bu karar, Yürütme Kurulu kararıdırFakat iddia edildiği gibi 550 kişilik bir yemek veya toplantı yapılmamıştır.

Efeler Kent Konseyiyle “vole vurma” ifadelerinin yan yana gelmesi bile son derece talihsiz ve kötüdür. Fatih Atay’ın bu iddiaları sadece Tuncay Erdemir’e yönelik değildir. Aynı zamanda Yürütme Kurulu üyeleri de zan altında bırakılmaktadır. Gerçeklerden ve hukuki dayanaktan yoksun bu iddialar asla kabul edilemez.

Sonuç olarak, Kent Konseyi’nin harcama yapması hukuken olanaklı değildir. Efeler Belediyesi Başkanı Fatih Atay’ın hukukçu olarak, “Kent Konseyi 2018 yılında 213 bin TL harcama yapmış. 2019 yılının ilk üç ayında ise 243 bin lira.” ödeme yapıldığını iddia etmesi yasal dayanaktan yoksundur.

Efeler Belediyesi Başkanı Fatih Atay’ın bahsettiği rakamlar tamamen Efeler Belediyesi bütçesini ilgilendirip, Kent Konseyi ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu soruların muhatabı, Efeler Kent Konseyi’nin eski Başkanı Tuncay Erdemir ve Yürütme Kurulu değildir. Görev yaptığı süre içerisinde Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Efeler Belediyesi bütçesinden bir simit dahi yememiştir.

Fatih Atay’ın, sorması gereken bir sorusu varsa, bunu doğru kişilere sormalıdır. Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu zan altında bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu, son derece başarılı bir çalışma dönemi geçirmiş, Aydınla ilgili birçok proje hazırlayarak Efeler Belediyesine sunmuştur. Bunlardan bir kısmı gerçekleştirilmiş, bir kısmı gerçekleştirilmemiştir. Bosnalı Konağı’nın satın alınarak, restore edilmesi ve burada “Kent Belleği”nin kurulması, Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun katkısı ile gerçekleşmiştir. Jeotermal elektrik santrallerinin Aydına verdiği zararlarla ilgili olarak verilen mücadelede Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun katkıları yadsınamaz. Sanat çalıştayları, konferanslar, sergiler, toplumu bilinçlendirmeye yönelik birçok proje yaşama geçmiştir.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla 14 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’daki seçim çalışmalarına katıldığını basından öğrendik. Fatih Atay, Ekrem İmamoğlu’nu gördüğünde keşke “insanları böyle nasıl kucaklayabiliyorsunuz? Yöntemini bana da söylesenize” diyebilseydi. Belki böylece eski dostlarını, Efeler ilçesinde doğru şeyler üreten, nitelikli ve dürüst insanları kırıp dökmeden diyalog kurabilirdi. Çünkü Ekrem İmamoğlu’nun bu kadar başarılı olmasının nedeni herkesi kucaklayarak, sevgiyle yaklaşmasıdır. Bağırıp çağırmak, kırıp dökmek en kolay olanıdır. Önemli olan sevgiyle kucaklamaktır.

ekrem-imamoglu---fatih-atay.jpg

Efeler Kent Konseyi, görev yaptığı dönem içerisinde hiçbir zaman siyasi mücadele içinde yer almadı. Lütfen bundan sonra da hiç kimse siyasi emellerine alet etmesin.

Aydınpost ANDROID'de TIKLA YÜKLE!   Aydınpost APPSTORE'da TIKLA YÜKLE!