banner158

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkileri ve kent kimliği

Bu haftaki yazımızda, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki etkinliklerini ve Aydındaki kültür ve sanat ortamına katkısını irdeleyeceğiz.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri iki temel başlık altında irdelenebilir. Birincisi “Şehir Tiyatrosu”, ikicisi “Konservatuvar” ve müzik etkinlikleri.

ABB’ye haksızlık etmeme adına, kültürel faaliyetlerini kendi internet sitesinden inceledim.

Şehir Tiyatrosunun, faaliyet sayfasından etkinlikleri aşağıda görebilirsiniz. Emeği geçen bütün sanatçıları kutluyorum.

abb-kultur.jpg

 

Konservatuvarın faaliyet sayfasından etkinlikleri aşağıdaki görselde görebilirsiniz. Bu etkinliklerin dışında, özel günlerde gerçekleştirilen halk konserleri gerçekleştirildi. Emeği geçen bütün sanatçıları ve ilgilileri kutluyorum.

 

abb-kultur1.jpg

Kültür etkinlikleri kapsamında, sergi olarak gerçekleştirilen etkinlikleri aşağıdaki görselde görebilirsiniz. Emeği geçen bütün sanatçıları kutluyorum.

abb-kultur2.jpg

 

Aydın Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir ekonomik güce sahip olmasına rağmen kültür sanat alanında yapılan etkinlikler sadece bu kadar.

Aydın, kültür ve sanat alanında her türlü etkinliğe açtır.

Edebiyat alanında Aydın’da hiçbir etkinlik yapılmamaktadır. Ayda bir kere ulusal veya yerel ölçekte bir yazar veya şairi Aydına getirerek söyleşi yapmak çok mu zordur? Bornova Belediyesi’nin yaptığı “Homeros Öykü Yarışması” gibi bir öykü yarışması düzenlenemez mi? Aydın’da bir kitap fuarı yapılamaz mı?

Aydın, edebiyat günlerine ev sahipliği yapabilir.

Resim veya heykel sanatı ile ilgili olarak ulusal düzeyde sanatçıların sergisi neden Aydın’da yapılmamıştır?

Fotoğraf sanatı ile ilgili, ayda en az bir kere ulusal düzeyde fotoğraf sanatçılarının sergisi ve söyleşisi neden yapılamamaktadır?

Aydın’da sinema günleri neden yapılmasın? Aydın’da “Altın Portakal” gibi bir sinema organizasyonu yapılabilir.

Aydın daha önce “Amatör Tiyatro Festivali”ne ev sahipliği yapmıştı. Şimdi ulusal düzeyde “Tiyatro Festivali” neden yapılmasın?

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanında yaptıklarının ve yapamadıklarının takdirini okurlara bırakıyorum

Aydın tarihin üzerinde kurulmuştur. Her taraf tarihi dokuyla dolu olmasına rağmen, bu değerlerin ortaya çıkartılması adına ABB hiçbir faaliyette bulunmamaktadır. Tralles hala toprak altındadır.

Kültür, sanat ve tarih bir yörenin kent kimliğini belirler. Asıl mesele Aydın ilinin kent kimliğinin belirlenememesi üzerinde toplanmaktadır.

“Kent kimliği ve Aydın” başlıklı yazımda bunu anlatmıştım [1].

Kent kimliği nedir?

Bir kentin kimliği, doğal ve yapay çevreden kaynaklanan kimlik elemanları, bu elemanların mekânsal öğeleri, tarihi, kültürel değerleri ve düzeyi, mimarisi, sosyal yapısı, coğrafyası, içinde yaşayan uygarlıkları, yerel gelenekleri, yaşam biçimi, şu anda yaşayan insanları, ilk yerleşimden bugüne geçirdiği evreleri, topografyası, bitki örtüsü, iklimi, jeopolitik konumu, Doğu veya Batı kenti oluşu, deniz ve karayolu bağlantısı, başka kültürlere olan açıklığı veya kapalılığı, ekonomik yapısı, barındırdığı canlı türleri, geçirdiği işgaller ve savaşlar, depremler, bir devlete başkentlik yapıp yapmadığı vb. birçok etken ile değişebilmekte ve böylelikle kendine has özellikler kazanmaktadır[2].

Bir kentin kimliğini yapıların sadece mimari değerinde ve doğal çevresinin özelliklerinde aramaya çalışmak doğru olmaz. Bu olumlu özellikler ancak, içinde geçirilen yaşam deneyimleri ile bir anlam ve değer kazanmaktadır. Bu da ‘kültür’ ve ‘gelenek’ kavramlarının da kent kimliğinin tanınmasında önemli olduğunu göstermektedir. Lefebvre (1996), mekânın çeşitli üretimlerinin farklı toplumsal ve yaratıcı düzenlemeleri ifade ettiğini, böylece toplumların kimliklerinin oluştuğunu ve her toplumun üretim biçiminde ve kültüründe oluşan bir değişimin mekânın üretiminde de değişime neden olduğunu belirtmektedir.

Daha önceki yazımda da şu örneği vermiştim. Bir kişinin gözlerini kapayıp bir şehre götürsek, o şehre vardığımızda gözlerini açtığımızda nerede olduğunu söyleyebiliyorsa, o şehrin kimliği var demektir.

Örneğin, o kişi gözlerini açtığında Ayasoya’yı gördüğünde, İstanbul’da olduğunu anlayacaktır. Buna karşılık bu kişinin gözlerini açtığımızda karşısında AVM görürse nerede olduğunu asla bilemeyecektir. Çünkü her yerde, her şehirde o yörenin tarihi, sosyal ve kültürel dokusu ile hiçbir ilgisi olmayan AVM yer alır.

Şimdi size bir soru sormak istiyorum.

Aydına hiç gelmemiş bir kişinin gözlerini kapatalım ve Aydına getirelim. Kapıdaki tabelayı göremeyeceği bir açıdan bu binayı gösterelim.

abb-kultur3.jpg

 

Aydının kent kimliği var mı?

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın kent kimliğinin belirlenmesi adına ne yaptı?

Sayın okur, turist olsanız Aydına gelir misiniz? Ola ki geldiniz, gezdiniz ve ayrıldınız, aklınızda nasıl bir Aydın kalır?

Sizce Aydın’ın bir kent kimliği oluşturulabilmiş mi?

Takdiri okurlarımıza bırakıyorum.

 

 

[2] Lynch, 1960; Ocakçı 1993; Ocakçı, 1994, Ocakçı ve Southworth 1995; Suher ve ark., 1996; Önem ve Kılınçaslan, 2005; Kaypak, 2010.

 

Aydınpost ANDROID'de TIKLA YÜKLE!   Aydınpost APPSTORE'da TIKLA YÜKLE!