Mert Fırat: Benim de akrabalarım göçük altında! Mert Fırat: Benim de akrabalarım göçük altında!
Özvar şunları söyledi: “Kurumlar arası bir rol paylaşımı gözetiyoruz. Kurumsal çeşitliliğin kısa ve uzun vadede hem bölgelerimizin hem de ülkemizin gelişimi için hayati olduğunu ifade etmek isterim. Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların farklı ve beklentilerin çeşitli olduğu, erişimin tarihte görülmemiş şekilde arttığı günümüz kitlesel yükseköğretim arenasında tek tipleşmiş bir yükseköğretim yapısının ne topluma ne iş dünyasına ne de ülkenin geleceğine bir katkısı olmayacaktır. Kurumsal tek tipleşmeyi bir anlamda kaynak israfı olarak da görüyoruz. Bu nedenle kurumsal çeşitlilik bizim birincil önceliklerimiz arasındadır.”