Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi gözaltına alındı Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi gözaltına alındı
Partilerin gelir kaynaklarından birisini de yapılan bağışlar oluşturuyor. Bu bağışlar ise 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun “Bağışlar” ile ilgili 66’ıncı maddesi ile düzenleniyor. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler, özel kanunlarında yer alan hükümlere uymak koşuluyla siyasi partilere maddi yardım ve bağışta bulunabileceği vurgulanan maddede, “Gerçek ve tüzel kişilerin her bir siyasi partiye aynı yıl içerisinde kanunda belirtilen limit dahilinde bağışta bulunabileceğinin” sınırları çiziliyor.

MAKBUZDA AÇIKÇA BELİRTİLMELİ

Ayrıca bağış veya bağışların bağışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açıkça belirtilmesi gerektiği kaydedilerek, “Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasi partilerce bağış kabul edilemez. Siyasi partilerin adına açılmış banka hesaplarına yapılan bağışlar için ayrıca gelir makbuzu düzenlenmez. Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamazlar” hükmü ile bağışların çerçevesi çiziliyor.