Sosyal Güvenlik Kurumu ilginç bir satış ihalesine hazırlanıyor. Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, eylül ayı içinde yapacağı ihaleyle samanlık satacak. İhale ilanına göre, samanlık olarak kullanılan taşınmazın üçte bir hissesi 73 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak.

SGK, tahsil edilemeyen prim borçları için taşınmazlara el koyup, ihaleyle de satışa çıkarıyor. Kurumun internet sitesinde de yayınlanan ihale ilanında, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Hacıhamzalı (Köyü) Mahallesi, Camili Köyiçi Mevkii 117 ada, 100 parselde kayıtlı, 209.03 metrekare yüzölçümlü kargir dükkân ve samanlık avlu niteliğindeki taşınmazın üçte bir hissesinin satılacağı belirtildi. İlandaki bilgilere göre, taşınmazın imar planı yok, ruhsat ve yapı kullanma izin belgesine de rastlanılmadı. Taşınmazla ilgili diğer bilgiler de ilanda şöyle yer aldı: “Taşınmaz tek katlı yığma şeklinde inşaat edilmiş, betonarme teras çatıya sahiptir. Mevcut durumda samanlık olarak kullanıldığı görülmüştür. Pencereleri ahşap olup,  demir korkulukları  bulunmaktadır. Yapının dış kapısı demir kapıdır. Sıvalı durumdadır, ancak boyası çok eskimiştir. Yola cephesi kuzeyde olduğundan doğrudan yola cephesi bakımından avantajlı durumdadır. Asfalt yola cephesi vardır.

9 EYLÜL’DE İHALESİ YAPILACAK

Samanlığın üçte bir hissesi için ilk açık artırma 9 Eylül günü 15.00’da yapılacak. Birinci artırmada istenilen tutara ulaşılamazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, 7 gün sonra 16 Eylül’de bir kez daha ihale yapılacak. Bu açık artırmada rayiç bedelin yüzde 50’si artı takip masrafları ile varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale verilebilecek. İhalenin teminat bedeli de 5 bin 475 TL olacak.