Değerli Aydın Post Okuyucuları, güzel İzmir yazılarım'dan  sonra  yazmayı  düşündüğüm  Sen Hangi Turist Tipisin?

Seyahat  herkes  için farklı  anlamlar taşır,Her yolculuk kişinin içindeki  keşfetme  arzusunu  ve tatil tercilerini  yansıtır, Yazıyı tam yazmaya başlarken, Başlıkta'da  gördüğünüz üzere KASSANDRA'yı  yazmayı uygun gördüm, Bayramda'da  Tarihin gizemli yolculuğuna  siz değerli okuyuculaımı  götürmeye kararverdim, umarım  okurken keyif  alacaksınız.

Homeros'un İlyada ve Odysseia adlı destanlarının  10 yıl sürdüğü bilinen Troya Savaşlarının  ancak 50 günlük  bir bölümünü  aktardığını söylenir.Antk Dönem 'in  İlk Dünya  Savaşı  sayılabilecek  Troya Savaş,tıpkı I.Dünya Savaşı gibi yaklaşık  10 yıl sürmüş, Akhalılar yaklaşık 100.000 kişilik  bir ordu ve 1200  parça gemiyle saldırmışlardır. bu  saldırı  karşılığında, tüm Anadolu  Halkları hatta Amazonlar, Troya halkının  yanında yer almıştır.

Savaş sebebi  olarak her ne kadar  Prens Paris'in  Güzel Helen'i  kaçırması gösterilse  de dönemin  sosyokültürel yapısı  incelendiğinde, Akhalıların amacı çok zengin yaşam kaynaklarına  sahip olan , refah içinde yaşıyan  Troya ve Anadolu halklarının  bu  zenginliğini  hunharca paylaşmaktı. Her  türlü  hilenin  uygulandığı bu savaşın  sonucundaki  paylaşım  ve katliam,  bu görüşümüzü  doğrulamaktadır.

Helen Paris

Nitekim  16.000 dize  ve 24  bölümden oluşan  İlyada Destanı, bu savaşın  çık  kısa  bir  bölümünü  anlatmasına rağmen  savaşın  önemli  kişileri hakkında çok  detaylı bilgiler vermektedir. Akhalı komutanların  öfkeli,hırslı ve bencil  davranışlarını en ince noktasına  kadar  anlatmaktadır. Troya Kralı Priamos ve ailesi  hakkında da çok  kapsamlı  açıklamalarda bulunur.Eşi Kraliçe  Hekabe, çocuklarından  Kahraman Hektor,savaşa neden  olduğu  sanılan  Paris,güzeller güzeli Prenses Kassandra ve diğer çocuklarının  hikayelerini yerigeldikçe  detaylı bir şekilde  anlatırlı.

Bunların  içinde en ilginç  olanı , en güzelleri olmasına  rağmen  çok  dramatik bir  yaşam  süren Prenses Kassandra'dır...

Bazı anlatımlara göre  53  çocuğu  olduğu söylenen Kral  Priamos'un  Kraliçe Hekabe'den olan çocukları sırasıyla  Sandra, Helenos(ikiz) Deiphobos veTroilos.

Cassandra Ana Gorsel Listelist

Kassandra: Hektor ve Paris'ten  sonra  en ilgi çekici çocuklarından biridir. Bu güzel  prensesin, çoktrajik bir  yaşantısı olmuştur. Geleceği bilme  yeteneğine sahip olmasına  rağmen bu  bilgisini, çevresindekilere inandırmama  kabusu  yaşıyan ve bu nedenle  de  yaşantısında  bir çeşit  deli muamelesi gören  talihsiz  bir prensestir.

Bu efsaneye  göre  Kassandra bebekken  ikiz kardeşi Helenos ile Thymbra Tapınağı'na  götürülürler.  Burada  Tanrı Apollon  için şenlik düzenlenmektedir. Bu  şenliğin  bitiminde, Kral Priamos ve Kraliçe Hekabe  bilinmeyen  bir  sebeple ikizleri tapınakta unuturlar. Ertesi sabah , çocukları almaya geldiklerinde  ise çok ilginç  bir  manzara ile karşılaşırlar. Bu olayı  Azra  Erhat, Mitoloji Sözlüğü adlı  kitabın  215  sayfasında  şöyle anlatır. Kassandra ile Helenos  beşiklerinde  uyuyorlar ama iki yılan  çevrelerini sarmış, Bebeklerin  gözlerinive  kulaklarını  yalıyorlardı. Bu eylemle  çocukların  duyuları arınmış ve insanların  göremediği, duymadığı gerçeklerin  algısına  açılmış  oluyordu'

Başka bir  efsaneye  göre  ise  Tanrı  Apollon, Priamos'un  güzel kızına aşık olur.  Kendisiyle  birlikte olması  halinde ona  bilicilik  yeteneğini vereceğini söyler. Kassandra, öncelikle bu teklifikabul  eder, sonra  onunla  birlikte  olmaya yanaşmaz.  Bakire kalmayı tercih  eder.  Apollon, bu aldatılmaya öfkelenir. Prensein ağzının  içine tükürür.  Böylece  verdiği  yeteneği etkisiz  kılar. Hatta daha  ağır  bir  şekilde  cezalandırmış olur. Kassandra ,  geleceği   görecek  ve gördüğünü haykıraak ama kimse  söylediklerine  inanmayacaktır.

Pompeii Casa Del Menandro Menelaos

Helenos ise  daha çok  kuşların  uçuşlarına bakarak  geleceği haber  veren  bir  kahin  olmuştur.İlyada'da  ' Bilicilerin en iyisi'  diye adı  geçer.Hektor'a  her  konuda  öğütler  vermiş ve onun  yanında  yiğitce  savaşmıştır. ama onun da  hayatı  bambaşka talihsizlikler içinde   sürmüştür.  Annesi Kraliçe  Hekabe'yi  kendi  elleriyle  Kynossema'ya(Köpek Mezarı)  gömmesi  gibi.....

Kassandra ise  Troya Savaşlarının bütün sonuçlarını önceden görmüş ve olacakları haykırmıştı.'Kassandra Çığlığı' olarak  literatüre  geçen haykırışları,  bir   sonuç vermemiştir.  Paris'in , İda  Dağı'ndan  dönüşünün  çok kötü  olacağını, bu delikanlının  derhal  öldürülmesi gerektiğini  söylemiş ama dinletememiştir.  Hele Helen'i  saraya getirdiği zaman, bu kadının  Troya'nın mahvına  neden olacağı söylemiş olmasına  başta  babası Priamos olmak üzere  hiç  kimse  itibar  etmemiştir. Abisi  Hektor'un  Akhileus tarafından  öldürüleceğini,  babasının Hektor'un  ölüsünü  almak üzere  katilinin  çadırınagidip yalvaracağını, hatta hediye olarak  bırakılan ' tahta at'ın  içeri alınmaması için çığlık atmış  fakat  Apollon'un  kendisine  yüklediği  laneti  üzerinden  atamamıştır.

Troya, yağma edilirken  Athena  Tapınağı'na  sığınan  Kassandra, Küçük  Aias'ın  saldırısına uğrar. Daha  sonra Agememnon'un  payına  köle olarak  uygun  görülür. Agamemnon,  Priamos'un kızını  çok  sever.Kendine  eş edinip Mykene Sarayı'na  götürür. Bu  sarayda Aagamemnon'un  da  kendisinin  de  başınageleceklerini bilir.  Agamemnon'un   karısı  tarafından  öldürüleceğini  kendisine  söyler ama  dinletemez.  Bu  ölümü  de  engelleyemez. Apollon'un  bağışlandığı kahinliğe lanet  okur.

1666546706148047598

Kassandra, Mykene  Sarayı'na  gidene  kadar  bakire  kalmış, Babası onu, Othryoneus adlı  Anadolu   yiğidine  vereceği sırada  onun savaşta ölmesi  nedeniyle  kaderine  bir  kez  daha  lanet  okumuştur. Agamemnon'un onakarşı  olan  sevgiside  hayatına mal  olacaktır.

Çanakkale'de  ve hatta  tüm  dünyada  iz bırakan , attiği çiğlıklar'Kassandra  Çığlığı'  diye  literatüre geçen  Kassandra: aslında  büyük  bir  öngörüye   sahip  olan  kişilere bir  örnek  olarak  tarihe  geçmiştir. İnsanlık, bu tür  öngürüye sahip  kişileri  değerlendirebilmiş olsaydı bugün  yeryüzünde her şeyden  daha  çok  huzur  hakim  olurdu. Yüce  Yaradan, bu tür  öngörüye sahip olanlara sabırlar  versin  diyorum....

Cassandra

SONUÇ:

Kadınların  toplumsal  kimliğini  hürriyet ve eşit haklar  üzerine inşa  eden  cumhuriyet ile birlikte kadınlarımız, toplumumuzu inşa etmek, genç kızlarımıza cesaret aşılayabilmek, kaliteli bireyler olabilmek  için  mücadele  ettiler.Kimi şiir  yazarak yaptı bunu  kimi siyasetle kimi  ticaretle kimi  kendini  eğitime adayarak  kimi sanatla  ile  başardı.

'Büyük  Türk  kadınını çalışmalarımıza katmak,yaşamımızı onunla birlikte  yürütmek, Türk  kadınını bilim, ahlak, toplum  ve ekonomi yaşamında erkeğin  ortağı, arkadaşı,yardımcı  ve desteği  yapmak yoludur.Eğer kadınlarımız erdemin  gerektirdiği davanışla içimizde  bulunur. ulusun  bilim  sanat hareketlerine katılırsa buna  inanınız,  ulusun  en katısı  bile  beğenmekten  kendini  alamaz. MUSTAFA KEMAL  ATATÜRK.

İzmir, uygarlığın başkentidir Makale: İzmir, uygarlığın başkentidir