Değerli Aydınpost  okuyucuları daha önceki yazımda  'Uygarlığın başkentinde yaşadım' bu bölümde ise başlıkta da gördüğünüz üzere 'İzmir uygarlığın başkenti'dir.  İkinci  bölüm olarak karşınızdayım.

Saat Kulesi

İzmir,MÖ.9'uncu Yüzyıldan  Roma  devrinin  sonuna kadar Bilimin ve Kültürün ilk temel taşlarının  yontulduğu bir  bölgenin  simgesi  olarak  belirmiştir. Batı Anadolu ve Ege Adalarının  yükseltiği  bu  büyük  uygarlığın başkenti Smyrna  idi.Bu  başkentlik özelliği, bazen  politik ve hukuksal  açıdan resmen  tescil edildi,ama manevi egemenlik ve yol göstericilik ebedi oldu.MÖ.9.İla5.Yüzyıllarda Yunanistan'da  Şair, Filiozof,Bilgin, veTarihçiler açısından  tam bir karanlık vardır. Tek bir  Solon yetişmişti o  dönemde, Daha sonra  Sokrat,Sofokles,Aristo ve Euripides parladılar. Bu  parlama  dönemi de 50-60 yıllık bir  kısa  döneme  sıkışmıştır. Bu  arada Menandros'u  da unutmayalım.

Oysa  9. Yüzyılından Milada ve sonrasına  doğru Smyrna  ve çevresinde  yetişen  ve Dünya  Uygarlığını yaratan kişilerin  isimlerini vermek  için  sayfalarımız  yetişmez.Yine de  en  ünlülerini  kısaca sıralıyalım.

Dünya  Şiirinin  Babası  İzmirli Homeros,  Mersiye Şairi İzmirli Mimnernos, Bükolik Şair  İzmirli  Bion,  Matematiğin  kurucularından  İzmirli  Theon, Tarihin Babası Bodrumlu Herotodos,Coğrafyanın kurucusu  Milletli Hekatios,Geometrinin  kurucusu  Sisamlı  Pisagoras,  Matematiğin  kurucularından  Sakızlı Oinopides, İlk  doktor İstanköylü Hipokrat,  Tıbbın kurucularından  İzmirli  Galenus, ilk bilinen  Ressam  Değirmendereli (Kolophon) Apelles, İlk kadın  Şair Midillili Sapho, Felsefenin kurucusu Efesli  Heraklites, MilletliFilozof Matematikçiler  Tales, Anaksimenes, Anaksimendros, Tek tanrı  fikrinin ilk savunucusu  Değrmendereli  Ksenophanes büyük  filozof Klizmanlı  Anaksogoras,  Söylevci Balıkesirli Aristides, Efesli  Şair  Hipponaks,Milletli  müzisiyen ve müziğin babası  Timetheos,Efesli Eleştirmen Zenotodos ve daha yüzlerce  bilgin, Edebiyatçı, Sanatçı, Ve Filozof.....

İzmirin çevresinde  yetişen  tarihin en ünlü  isimleri ile  nekadar  iftar  etse azdır  değil mi?

H3 O1M Dt Tq N

.......

İLK  İZMİRLİLER  BAYRAKLI'DA  OTURURLARDI.

....

İlk İzmir'i   kuranların  MÖ.3000'de Tunç Çağını  yaşayan  ve Bayraklı'da  oturan  bir  halk  olduğu , yapılan  kazılar sonucu  kesinlik  kazanmıştır.Ancak, çok  daha  eski  dönemlere,  örneğin  Yontma Taş devrine uzanan bazı  ilkel  yerleşmelerin  belirtileri de  İzmir  civarında  kendini  göstermektedir.Çok eski ilkel  efsanelere  göre, Bayraklı'daki yerleşmeden binlerce yıl  önce  kurulduğu  belirtilen  bir  kentin, Tanrıların vahşeti(deprem) sonucu  göl  haline  geldiği ileri  sürülmektedir.

Bu kentin, Yamanlar Dağındaki  Karagöl  civarında olduğu  tahmin edilmektedir.

Biz , Arkeoloji ve Tarih  Bilimlerinin  belgelendiği kadarıyla  ilk İzmirlilerin  kentlerini  Bayraklı'da  kurduklarını  biliyoruz. Bugünki Bayraklı'nın  hemen yanında  bulunan TekelŞarap Fabrikası  bağlarının sınırları  içindeki  150  dönüm  büyüklüğündeki Tepekule  isimli  höyük ,bundan 5000 yıl  önce Lelej denilen  en eski  İzmir yurttaşları  tarafından  kurulan  bir   yerleşme bölgesi  idi.Etrafı  denizlerle çevreli  olan bu  kentçik,  küçük  ve dar bir  berzah ile günümüzdeki Bayraklı yerleşmesinin   bulunduğu  tepeye  bağlanıyordu.Tepekule  ile  Yamanlar arasındaki  küçük yelkenllilerin  sığınmasına  yarayan  bir  limancık  bulunurdu. Bu kentin   bazı  kaynaklardan  Navluchon   (Liman Demir  Atma Yeri istasyon  diye isimlendirmesinin  sebebi  bundandır.

MÖ.3000'lerde   Tepekule, kayalık  bir  zemine  sahipti   İzmirliler, evlerini  bu  kayaların  üzerine  inşa  ettiler. Evlerin  alt  yarısı  taştan,üstü  kerpiçtendi.Yer döşemeleri ve duvarlar, çok enfes bir  harçla  sıvanmıştı. 370  metre  uzunluk, 220 metre genişlik ve 16  metre yüksekliktekiTepekule  uygarlığı,Troya 2  uygarlığı  ile  yaşdaştır.  Troya'nın  ünlü  altın  kapları,  Tepekule kazılarında  ele geçmiştir.

İzmirliler, kentlerine  yapılacak  bir  saldırıyı  önceden  haber  alıp ,  direnmek için  Yamanlar  kenarındaki  Adatepe, Belkahve, Turan civarları ile Akçakaya'da  çeşitli tahkimatlar  yapmışlardır. Bu tahkimatların izleri günümüzde  açık ve net  olarak  görülebilir.

Skyscrapers In Izmir Turkey

Değerli Aydın Post  Okuyucuları, İzimir'i  anlatmakla bitmez ,Yaşamak  gerek,  Anlatılacak   o  kadar  çok  şey  varki; İzmirli  Niobe'nin  binlerce yıldır  Dinmeyen Gözyaşları,   Amazonlar  ve İzmir'in  İsmi,  Asya'nın  Birincisi  İzmirliler,  Karabel'deki Hitit Savaşçısı, İlk İzmirliler , Tanriça  Kibele'ye Tapıyorlardı,İyonya'nın  Kraliçesi Smyrna,, İzmir'in  En Büyük  Hemşerisi,Can Homeros, Homeros'un  Kıyısında Lir  çaldığı Meles Çayı, İzmir'in Esaret Dönemi,  Büyük İskender 'in  Rüya  Gördüğü  Kadifekale, İzmir'i Koruyan Surlar,  Roma'nın Aşık Olduğu Kent,  Strabon'un  Anlattığı İzmir,  İzmir  Agorası, İzmir  Agora'sındaki  Tanrı  Poseidon,  Agamemnon  Kaplıcaları,  Tarihi  Okşayan Şifalı Sular   Diyana Hamamları, Hiristiyanlığın İzmir'de Yayılışı, Sonuç   İZMİR   BİLİNCİ?.....

Uygarlığın başkentinde büyüdüm ve yaşadım Makale: Uygarlığın başkentinde büyüdüm ve yaşadım