Açılışın ardından merkezi gezen Sümeyye Erdoğan Bayraktar özetle şöyle dedi:

AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİREYLER

“Kadınlarımızın, kapsamlı bir şekilde hizmet aldıkları bir proje burası. Kadınlarımız başvurduklarında, ihtiyaçlarını anlatıyorlar ve onları sosyal hizmet uzmanlarımız ve psikologlarımız dinliyor. İlk önce ihtiyaç tespiti yapılıyor. Çözüm yolu çiziliyor. Gerektiğinde eğitim ve istihdama yönlendirme, gerektiğinde psikolojik destek şeklinde, hukuki destek şeklinde hizmetler veriliyor, burayı aşan konularda ise bakanlıklarımıza, ilgili il müdürlüklerine, ilgili kurumlara yönlendiriliyorlar. Bütün kadınlarımızın sonuna kadar iyi oluş hallerini desteklemek adına takip edildikleri, huzurlu, ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak çıkabilmeleri hedefleniyor. Meslek edindirme atölyeleri de  yapılıyor. Sığınmacılara Türkçe kursları da veriliyor."