Fiş, fatura gibi belgeleri vermemenin cezası 240 liradan 1000 liraya çıkıyor.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine uyulmaması konusunda öngörülen cezalarda artış getiriyor. Buna göre fiş, fatura gibi belgeleri vermemenin cezası 240 liradan 1000 liraya çıkıyor.

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Bu kapsamda verilen 12 bin liralık özel usulsüzlük cezası 50 bin liraya çıkarılırken, yılda en fazla verilebilecek ceza miktarı ise 120 bin liradan 500 bin liraya çıkarılıyor.

Ayrıca elektronik ticarette vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla buna yönelik VUK’ta getirilen yükümlülüklere uymayanlara verilecek cezalar, belge ile ilgili cezaların 3 katı olarak uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına görev alanına giren hizmetler için bina ve taşıt kiralaması yapma, mal hizmet satın alma için döner sermayeyi kullanma imkanı getiriliyor.

Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikle, Ar-Ge , yenilik veya tasarım projelerinde çalışacak doktora sonrası uzmanlık kadrosu ihdas ediliyor.