Kurban ibadetine yönelik araştırmalar içinde bulunduğumuz ve Kurban Bayramı'na yaklaştığımız günlerde artıyor.

Bir kurbanlık en fazla kaç hisseli olur? Bir kurbanlıkta en fazla kaç hisse bulunur? - Resim: 2

Peki kurban çeşitlerine göre bir kurbanlıkta ne kadar hisse bulunur?

Bir kurbanlık en fazla kaç hisseli olur? Bir kurbanlıkta en fazla kaç hisse bulunur? - Resim: 3

İŞTE CEVABI

Koyun veya keçinin bir kişi tarafından; sığır, manda ve devenin ise, yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban olarak kesilebileceği Hz. Muhammed'in hadisleri ve uygulamaları ile sabittir .

Bir kurbanlık en fazla kaç hisseli olur? Bir kurbanlıkta en fazla kaç hisse bulunur? - Resim: 4

Ortak olarak kurban edilebilen hayvanlar tek veya çift hisse olarak kesilebilirler.

Bir kurbanlık en fazla kaç hisseli olur? Bir kurbanlıkta en fazla kaç hisse bulunur? - Resim: 5

Büyük baş hayvanlara birden yedi kişiye kadar ortak olabilir.

Altın Fed sonrası düşüşte Altın Fed sonrası düşüşte

Hayvan kurban olacak yaşta ve özelliklerde bulunduktan sonra, etinin az ya da çok olması, ortak sayısını belirlemez. Küçük ve eti az olsa dahi büyük baş hayvanlara yedi ortak olabilir.

Bir kurbanlık en fazla kaç hisseli olur? Bir kurbanlıkta en fazla kaç hisse bulunur? - Resim: 6

“Bu kurban ancak beş kişilik, ya da üç kişilik olur” gibi ifadeler, kişi başına gelecek etin belli bir miktarda olmasını anlatmak için söylenebilir.

Yoksa büyük baş bir hayvan kurban olma özelliklerini taşıdıktan sonra ona yedi kişi ortak olabilir.