Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda 140 personel alımı yapılacağına yer verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 personel alımı yapacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından az önce bir ilan yayımlandı ve en az ortaöğretim mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. 

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayımlanan personel alımı ilanına baktığımızda alınacak adayların KPSS'den en az 50 puan almış olması şartı var.

ŞARTLAR

Söz konusu personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

- İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

Aydın’da “torbacı” operasyonu Aydın’da “torbacı” operasyonu

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

- Başvuru yapılan pozisyonlara ilişkin ilan niteliklerinde istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),

- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı ve 1 Ağustos'a kadar sürecek. İlana başvurular, aşağıdaki ilan metninde belirtilen evraklarla birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Sözleşmeli Personel Başvuru Ofisine şahsen yapılacak. Posta yolu ile mail yolu ile yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı.

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

Tüm kadrolar ve detaylar için TIKLAYIN

Başvuruların ardından sonuçların 15 Ağustos tarihine kadar açıklanacağına yer verildi.