Hisseli tapu sahipleri için önemli bir duyuru yapıldı. Tapuda ön alım hakkı için belirlenen 90 günlük başvuru süresinin altının çizildiği açıklamada, yasal süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği vurgulandı.

Ön alım hakkı, hisseli tapu sahiplerinin mülklerini satmaya karar verdiğinde diğer paydaşların öncelikli olarak satın alma hakkını ifade etmektedir. Bu süreçte, belirlenen süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybetmemeleri için dikkatli olmaları gerekmektedir.

Birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapu sahiplerine kritik uyarı geldi. Yasal süre içinde başvuru yapmazlarsa haklarını keybedecek. İşte detaylar...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisi bulunuyor. Kişilerin taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri tapu belgesi ile kayıt altına alınırken tapu tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabiliyor. Müstakil tapu ve hisseli tapu olarak adlandırılan tapularda taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf yetkisinin tek bir kişiye ait olduğunu gösteren tapular müstakil tapu olarak adlandırılıyor. Tapu üzerinde tasarruf yetkisinin birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapulara ise hisseli tapu adı veriliyor.

HİSSELİ TAPU SATIŞI NASIL YAPILIR?

Tapunun satışı konusunda işlenecek yöntemler tapunun cinsine göre değişmektedir. Hisseli tapunun satışı konusunda da uyulması gereken yöntemler farklıdır. Hisseli tapunun satışı konusunda izlenecek yöntem hissedarların anlaşmalarına bağlıdır. Hissedarların ortak satış kararına varması durumunda tapu bir bütün olarak satılır.

TAPUDA ŞUFA SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hisseli tapuda şufa hakkı bulunmakta olup böylelikle hisse sahiplerine ön alım hakkı tanınır. Bu hak sayesinde hisseli tapuya sahip olan biri bu hakkı satmak istediği takdirde diğer hissedarların bu payı öncelikli olarak satın alma hakkı bulunmaktadır. Ancak hisseli tapularda alım için uygulanan süre sınırı bulunmaktadır.

Hissedarın diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satış için itiraz hakkı bulunmakta olup tapunun devrinin dahi iptal edilmesi mümkündür. Bu nedenle mutlaka hisseli tapu satışında bu payı alan kişi mağdur olmamak adına diğer hissedarlardan yazı ile feragatname almalıdır.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi komisyonda kabul edildi Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Hisseli tapunun üçüncü bir kişiye satılır ve bu satış işlemi noter üzerinden hissedarlara bildirilirse paydaşlar bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde ön alım talepli dava açılması gerekir. Süre içinde açılmayan davada ön alım hakkı ortadan kalkar. Yine hisseli tapuda diğer hissedarlardan habersiz yapılan satışlarda 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açma sınırı bulunmakta olup davanın açılmaması durumunda ön alım hakkı düşer.