Kayıt dışı ekonomi, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önemli bir problemi olduğu kadar son zamanlarda gelişmiş ülke ekonomilerinin de takibinde olan ve mücadele edilen bir alan olarak ortaya çıkıyor. Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunuyor. Kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde başarılı olabilmek için kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ile toplumun tüm kesimlerinin desteği ve tüm kurum ve kuruluşların etkin bir şekilde işbirliği içinde olması önem taşıyor. Bu kapsamda, söz konusu kayıt dışı faaliyetleri yürütenlerin tespit edilmesine sorumluluk sahibi vatandaşlar da ihbarlarıyla destek oluyor. Vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 251 oldu Aynı zamanda gerçek ihbarları yapanlar da destekleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 251 oldu. İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 12 milyon 390 bin 551 lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödediği ikramiye tutarı 2018'de 6 milyon 396 bin 266 lira olarak gerçekleşirken, 2019 yılında 411 muhbir 12 milyon 300 bin 472 lira, 2020'de 249 muhbir 12 milyon 345 bin 691 lira, 2021'de 253 muhbir 11 milyon 674 bin 279 lira ihbar ikramiyesi aldı. Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden 1555 kişiye toplamda 55 milyon 107 bin 259 liralık ikramiye ödendi.