Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararı ile 1990 yılında yürürlüğe giren Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı.

Karar Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek

Kaldırılan tüzük yerine Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek.

MSB'den bedelli askerlik tutarı hatırlatması MSB'den bedelli askerlik tutarı hatırlatması

Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir?

Seferberlik ve savaş hali ile bunların henüz ilan edilmemiş olduğu savaşı gerektirecek durumun baş gösterdiği gergin ve buhranlı dönemlere ilişkin eylem planı ve hazırlıklara ilişkin yönetmeliği ifade ediyor.

Seferberlik ilanı nedir, hangi durumlarda ilan edilir?

Seferberlik bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü olarak adlandırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından seferberliğin tanımı şöyle:

Seferberlik, ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

Seferberliğin ilan edilmesi için bir devletin diğer devlet veya devletlerle savaş ihtimalinin kaçınılmaz olması, iç bünyedeki karışıklıkların normal şartlarla karşılanmadığı bir ortamın meydana gelmesi gerekir. Aynı zamanda seferberlik bu durumun ilan edildiği ya da savaşın devam ettiği döneme deniliyor. Kısmi seferberlik; ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak geçiyor.

Kaynak: AA