Frederic Bastiat, 1801 tarihinde Fransa’da doğdu. Bastiat’ın fikirleri Avusturalya okullarının düşünce yapısını oluşturdu.

 ‘Laissez faire (bırakınız yapsınlar)’ politikası savunucularından olan Bastiat sosyalizme karşıydı.  Sosyalizm, komünizm, ütopyacılık gibi devletçiliğin her türünü eleştirmişti.

CHP uzaya çıkmamıza engel oluyor CHP uzaya çıkmamıza engel oluyor

Le Libre Echange gazetesini çıkardı. Bu gazete serbest ticaret gazetesi olarak bilinmekteydi.  

1848 yılında seçmen meclisi ve yasama meclisine seçildi.

Bastiat’a göre; insanlar kendi çıkarları için çalışırsa, Tanrı onlara yardım eder. Tamamıyla sosyalist politikalara karşıdır. Ona göre devletin sorumluluğu, bireylerin hayatını ve özgürlüğünü korumaktır.  Sosyalist kanunlar, devletin koruması gereken ilkeleri yok etmektedir.

Yazdığı Economic Harmonies ve Hukuk kitaplarına, son halini veremeden 1850’de 49 yaşında verem sebebiyle hayatını kaybetti. Roma'da San Luigi dei Francesi'de defnedildi.

Bastiat öldükten sonra Hukuk kitabı risale olarak basıldı. Bu eserinde, insanı insan yapan üç temel unsurdan söz etmiştir. Bunlar hayat, özgürlük ve mülkiyettir. Hukuk tanımını bu üç temel üzerine kurmuştur.