Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından resmi internet adreslerindeki son duyuruda toplamda 3000 işçi alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru yapmak isteyen kişiler için gerekli olan kadrolar ve başvuru hakkındaki detaylara da yer verildi. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3000 İŞÇİ ALACAK! 

KGM tarafından yayımlanan ilana göre alım yapılacak olan kadrolar şu şekilde verildi;

Yargıtay, Uber kararını verdi Yargıtay, Uber kararını verdi

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kadroların açıklandığı bu personel alım ilanına göre başvuru yapmak isteyen işçilerin sağlaması gereken belli başlı şartlar bulunmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kişiler için sunulan şartlar başlıca şu şekilde verilmiştir;

  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.
  • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak
  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak
  • Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
  • Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK! 

Yayımlanan personel alım ilanına göre başvuru yapmak isteyen kişiler için personel alımlarının İŞKUR üzerinden alınacağı öğrenildi. Başvuru yapmak isteyen kişiler için yayımlanan şartların sağlanmasının ardından 02.05.2023 tarihine kadar alınacağı ifade edilerek 5 gün ilanda kalacağı ifade edildi. İlana başvuru yapacakların bu süreleri değerlendirmesi gerektiği öğrenildi.