Sosyal güvenlik düzenlemeleri kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyor. Bunlardan biri de kıdem tazminatı hakkı. Evlenen ve evlendikten sonra ailesine zaman ayırmak isteyen kadınlar eğer 1 yıldan fazla çalışmaları varsa kendi istekleriyle işten ayrılıp kıdem tazminatlarını alabiliyor.

İŞVERENE MÜRACAAT ETMELİ

Kadın çalışanların, istifa halinde kıdem tazminatını alabilmesi için iş sözleşmesini evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshetmesi, evliliği gösteren belgeyi işverene sunması ve feshin gerekçesinin ‘evlilik’ olduğunu açıkça belirtmesi gerekiyor.

HAMİLELİK VE DOĞUM KAPSAM DIŞINDA

Evlendikten sonra 1 yıl içinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kadının, başka bir yerde yeniden çalışmasına herhangi bir engel yok. Öte yandan hamilelik veya doğum sebebine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılıyor.

PRİM GÜNÜNÜ DOLDURURSA...

Kadınların istifayla kıdem tazminatı alabileceği farklı alternatifler de bulunuyor. Bunlardan dikkat çekeni emeklilik hakkı. 8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren kadın çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısını alarak işverene verip istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 9 Eylül itibarıyla işe girenlerde ise iki şart aranıyor. Bunlar; ya 7000 gün prim süresi dolacak ya da 25 yıllık sigortalılık süresiyle birlikte en az 4500 gün prim ödenmiş olacak.

İŞYERİ TAŞINIRSA İSTEYEBİLİR

Çalışmakta olduğu işyeri, bir belediye (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) sınırını aşacak şekilde taşınırsa, kadın işçi ile işveren arasında var olan hizmet sözleşmesinde aksi yazmıyorsa, yeni adrese gitmek zorunda değil. Bu durumda da hizmet sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri değiştirildiği için işveren, işçilerine kıdem tazminatı ödemek zorunda. Başvuru 6 işgünü içinde yapılmalı. Yine işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşamı için tehlikeli olursa, işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. Eksik ve zamanında ödenmeyen ücret nedeniyle istifa durum kıdeme imkan tanır.