Geçtiğimiz yıl özellikle süt hayvanı yetiştiriciliği şartlarının zorlaşması ve maliyetlerin beklenmedik şekilde artması nedeniyle yasak olmasına rağmen mezbahanelerde gebe hayvanların kesimin önüne maalesef geçilememiştir. 

Mezbahanelerde kesilen dişi hayvanların neredeyse yüzde 30’nun gebe olduğu tespit edilmiş olup, acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerindeki hayvanların kesiminin yasak olduğu bilinmesine rağmen geçtiğimiz sene dişi hayvanların fiyatlarının, erkek hayvanların fiyatlarına nazaran daha düşük olması dişi hayvanların kesim oranını artırmıştır. 

Kesimhanelerdeki görevli veteriner hekimlerin dişi hayvanların yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerini daha sağlıklı bir şekilde tespit edebilmeleri adına mezbahaneye getirilen hayvanlara ait menşei şahadetnamesi, kulak küpesi ve hayvan pasaportlarının yanı sıra kesilecek hayvanlara ait gebe olup olmadığını gösteren belgenin de temin edilmesi bu durumun önüne geçilmesini sağlayabilecek bir çözüm yöntemidir. 

Hayvan pazarlarında küpesiz hayvan satışını engelleyecek herhangi bir kontrolünün olmaması nedeniyle hayvanların kayıtsız ve küpesiz şekilde satışları yapıldığı da bilinmektedir. 

Satın alınan bu hayvanların sevkiyatları esnasında herhangi bir denetime tabi tutulmaları durumunda cezai işlem uygulanmaktadır. Ayrıca kesimhanelere götürülen bu hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportları olmamamaları durumunda  kesimhaneler tarafından bu hayvanlar kabul edilmemektedir.

Sahte Hayvan Küpelerine Cezai İşlem Uygulanmalı

Hayvan pazarlarında bazı celeplerin yanlarında kayıt dışı hayvan küpeleri taşıdığı ve bu küplerin rastgele alınmış olan hayvanlara takıldığı şikayetlerinin de ardı arkası kesilmemekte birlikte, bu hayvanların hastalıklardan ari olup olmadığı, özellikle mavi dil, şap, tüberküloz gibi çeşitli hastalıkların, virüs ve parazitlerin bulunup bulunamadığı bilinmemektedir.

Hayvan pazarlarından satın alınan herhangi bir hayvanın ari bir işletmeye tüberküloz, şap, mavi dil gibi hastalıklardan herhangi birini taşıması durumunda bu işletmeler en az 40 gün karantinaya alınarak işletmedeki hastalık bulaşan tüm hayvanlar kesime gönderilmektedir.

Özellikle hayvan hareketleriyle hayvansal hastalıkların yayılması ve bulaşması, olası bir risk faktörüdür. Bu sebeple satın alınacak olan hayvanların mavi dil, şap ve tüberküloz’a karşı kayıt belgelerinde aşılama kaydının olmasına dikkat edilmelidir. 

Hayvan pasaportu ve kulak küpesi olmayan hayvanlar kesinlikle hayvan pazarına sokulmamalı ve bu hayvanlara veteriner sağlık raporu düzenlenmemelidir. 

Kaçak sevk durumlarında hayvan sahiplerine ve nakil araçlarına idari para cezası uygulanmakta olup, özellikle geçtiğimiz yıllarda düzenlenen, kanun maddeleriyle nakil sırasında küpesiz yakalanan buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların doğrudan kesime sevk edilmesine son verilerek, bu hayvanlar tüm masrafları hayvan sahipleri tarafından karşılamak üzere karantina altına alınmaktadırlar. 

Bu nedenle özellikle satın alınacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kulak küpesi olmasına, sağlıklı ve besili olmasına, hayvan pasaportunun ve nakil belgelerinin yanlarında olmasına dikkat edilmelidir.