Kiracılar e-devlet şifresini kullanarak veya dijital vergi dairesine kayıt yaptırarak kira beyanı sürecine katılabilirler. Bu adımın mülk sahibi ve kiracı beyanlarını karşılaştırmanıza olanak tanıdığı belirtiliyor.

Bayram namazından atılan ‘Örümcek Adam’: Amacım insanları mutlu etmekti Bayram namazından atılan ‘Örümcek Adam’: Amacım insanları mutlu etmekti

Beyanname süreci ve ödeme

2023 vergi beyannamesi vermesi gereken önemli vergi mükellefleri, vergi beyannamelerini 1 Nisan'a kadar elektronik ortamda sunabilirler. Başvuru süreci 1 Mart ile 1 Nisan arasında gerçekleşecek.

Gelir vergisi muafiyeti ve cezai takip

Ev sahiplerine 1 Mart- 1 Nisan duyurusu geldi! Tarihi kaçıran yandı

2023 yılında yıllık kira geliri 21 bin liranın altında olan kişiler gelir vergisini ödemek zorunda kalmayacak. Ancak bu istisnadan faydalanmanın bazı şartları bulunmaktadır. Vergi beyannamesinin ibraz edilmemesi veya eksik olması halinde cezalar uygulanabilecektir. ET

Ödenecek vergiler ve ödeme tarihi

Ödenmeyen verginin ilk taksiti damga vergisi yoluyla 1 Nisan'a, ikinci taksiti de 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek. Ödemenizi belirtilen tarihe kadar yapmanız önemlidir.

Yurtdışında ikamet edenler ve gayrimenkul geliri

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar, Türkiye'deki yatırım gelirleri üzerinden vergiye tabidir. Birden fazla kişinin müştereken sahip olduğu mülklere ilişkin beyanların ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. Bu yeni dönem içinde kira beyanı süreci ve detayları ev sahibini ve kiracıyı doğrudan etkiliyor.