Değerli Aydın Post  Okuyucularım  bu  haftada    başlıkta   gördüğünüz  üzere, Dünyanın Yedi  Harikasını Ve Anadolu'yu  anlatacağım, Yedi rakamı önemli  bir sembolik mana içerir.Tamamlanmışlığın, bütünlüğün,birliğin göksel uyumun ve mükemmel düzenin  sembolu olarak bilinir.Yeryüzünün dört  elementi ateş,hava, toprak ve su  ile gökyüzünün  güneş, ay  ve yıldızların birleştiren  sayıdır.

dunyanin-yedi-harikasi

Antik çağlarda tapınakların merdiven basamaklarının sayısı  yedidir.Yahudilerin yedi kollu şamdanı vardır. Bir hafta  yedi gündür.Dünyanın en güzel şehirleri İstanbul ve Roma,her ikisi  de  Roma  İmparatorluğu'na başkentlik yapmış ve yedi  tepe üzerine kurulu şehirleridir.Fatiha suresi yedi ayettir.Gökyüzü yedi kattır.Gökkuşağı yedi renktir.Yahudilik inancında Rab dünyayı yedi günde  yaratmıştır. Mevlana'nın  yedi öğüdü  vardır. Hem islamiyette hem de Hıristiyanlıkta kutsal kabul edilen Yedi Uyurlar ve Hıristiyan dünyası için  en önemli yedi kilise bulunmaktadır.Antik dünyanın yedi harikası vardır.Bu harikalar;Mısır'daki Keops Piramidi, Babil'in Asma Bahçeleri,Olympia'daki Zeus Heykeli, Rodos Heykeli, İskenderiye Feneri, Efes'teki Artemis Tapınağı ve Halikarnassos Mauseleion'u olarak belirlenmiştir.Ne mutlu bize ki bu  iki harikalardan   ikisi, Efes'teki Artemis Tapınağı ve Bodrum'daki Halikarnassos  Mauseleionu Anadolu'dadır.

Efes Artemis Tapınağı

Günümüzde Güneybatı  Anadolu'nun,Aydın Ve Muğla  illerinin büyük  bölümü ile Denizli ilinin  batı ucunu  kapsayan  coğrafyanın kapladığı  bölgenin  eski adı  Caria'dır(Karya)  Anadolu'nun  yerli  halklarından  olan Karyalıların, Luvi  dilinde "Karuwa"  olarak  geçen  adının  manası "Sarp Ülke" demektir ve Karya  bu ismin Yunanca  halidir.Karya bölgesinde yetişen  incirin  antik  döneminde  bölgenin  önmeli  bir  ticari  ürünü  olduğu  bilinmektedir. Botanik  bilimindeki  adı " Fircus Caria"

şeklindedir  ve  bugün Aydın  inciri  olarak  bilinir.

Halikarnas-Mozolesi

GELELİM ANADOLU

Bugün  Türkiye'de  yaşayan herkes ,kendini  Anadolu olarak addedmesine  rağmen, bu kelimenin kökenine  ve manasına dair  fikri olan pek az  kişi vardır. Günlük hayatta sürekli olarak  "Anadolu kadını" "Anadolu erkeği"  ve "Anadolu insanı" gibi  tabirleri kullanmamıza karşın  ne yazık ki manasını bilmeden  söyleriz.

Kadim Anadolu  coğrafyası,tarihte pek çok ilkin gerçekleştiği topraklar olmuş ve insalık tarihine  yön vermiş  pek çok medeniyete ev  sahipliği  yapmıştır.Türklerin  bu kadim toprakların  kesin ve kalıcı  olarak  yerleşmesi  ve devletleşmesi xı. yüzyıl itibarıyla olsa  da  aslında Türklerin  Anadolu'ya  yüzyıllar önce  geldiği, yerleştiği ve Anodolu'da  yaşayan  diğer  halklarla  kaynaşarak ,Anadolu kültürünün  bir parçası  olduğu  bugün herkes  tarafından  bilinmektedir.

Göbekli Tepe

Anadolu  adının kökenine dair hepimizin  okul yıllarında  duyduğu ya da okuduğu  bilindik bir efsane  vardır.Buna Göre:Sefere çıkan  Selçuklu  hükümdarı  Alaaddin Keykubat  ve askerleri  dinlenmek için Taşlıca Köyü  yakınlarında  mola  verdiği bir  sırada  Kımızı Ebe isimli  yaşlıca  bir  kadın ,askerlere  ayran ikram etmiş. Ayranları bitirenlerin  kaplarını  tekrar  doldurmak istediğinde  askerler" Ana  Dolu, Ana Dolu" demişler. Bu kerametten bu coğrafyanın adı doğumuş.

Bu mantık  hatalarıyla  dolu efsane, bilimsellikten  uzak olmanın yanı sıra, Türk tarihine  ve aklına  da küçümseyici  bir yaklaşımdır.Türkiye tarihini  okurken onu sadece son bin yıllık  tarihinden  başlayarak  öğrenmek, bir  vücudun  sadece  kafadan  oluştuğunu öğrenmek aynı şeydir.Vücudu   bir  bütün olarak  ele  almaz ve öğrenemezsek,  içinde   bulunduğumuz yapıyı  tam olarak kavrayamayız  hiçbir  zaman . Böylelikle  üzerinde  yaşadığımız toprakların bizde  bıraktığı  bilgi  ve kültür mirasınıda  gözden  kaçırmış  oluruz ve aslında  kıvanç  duymamız gereken  dünya  uygarlığına  katkılarımızı anlamak  ve anlamaktan yoksun  kalırız.

Babil Asma Bahçesi

Anadolu'yu  anlamak: Paleolitik çağdan  başlayarak, Mezolitik,Neolitik, Kalkolitik çağlara  dair  önemli  izlerin ve  arkeolojik buluntuların bulunduğu; Sümer, Hatti,Hitit, Asur,Likya,Lidya,İyonya, Yunan, Frig,Urartu, Pers, Helen,Roma, Doğu Roma(Bizans)Selçuklu, Türk Beylikleri ve Nihayetinde Osmanlı uygarlıklarının  kültür izlerini  taşıyan, bunların yükseliş ve çöküşüne  tanıklık eden , yüzlerce  dil ve lehçe  barındıran  bu kadim toprakların tarihini bilmekle geçer.

iskenderiye-feneri

SONUÇ

Anadolu, işte  içinde  bu değişik safhaları  barındıran  uzun  tarihiyle bir bütünlüğe  kavuşmuştur.Anadolu adının doğuşu  ve günümüze  kadar  gelmesi  ise  bu kelimenin  fonetik yapısı  ve içerdiği  mana  bakımından  beğeni kazanması  sonucu  olmuştur.

Anadolu ya da  diğer adıyla Küçük Asya ; Karadeniz, Ege   ve  Akdeniz arasında kalan  dağlık bir  yarımadadır.  Bugün  Türkiye'nin  Asya  Kıtası'nda  kalan  topraklarının  tümünün  genel ad olarak  kullanılsa da Osmanlı Döneminde  Fırat Nehri'ne kadar  olan  Doğu sınırı  için bu ad kullanılırdı.

Yunanca  olan  Avaro(Anatoli)  yön belirtmede  kullanılan  ve" Doğu" anlamına  gelen bir  kelimedir.

"Anatolia"   bu  bağlamda " Güneşin   doğduğu yer" anlamındadır.Türkler ise  bu  topraklara  yerleştikleri  zaman , Anatolia'nın  kendi  dillerine  en yakın  söylemi olarak "Anadolu" demişlerdir. Uygarlık güneşi,Anadolu'dan  yükselerek tüm dünyayı  aydınlatmıştır.

İnsanlık tarihinin  bildiğimiz başlangıcından bu  yana Anadolu'da  pek çok önemli yerleşim yeri, krallık,imparatorluk ve  devletler kuruldu ve yıkıldı.Lakin artlarında  dünya  uygarlık  ve medeniyet mirasına  çok  büyük  katkılar bıraktılar. Fakat Anadolu'da  yaşayan halklar asla  tümüyle yok olmadılar.Bu halklar çokkültürlü ve sürekli  gelişen  medeniyetler potasında  eriyip kaynaştılar ve günümüze kadar geldiler.

Böylesine  kozmopolit  bir  coğrafyada  elbette ki hiç bir halk  ari olarak  kalmadı. Fakat  bu  halkların  mirasçısı  olan akrabaları  bugün  içimizde  yaşamaktadır.

Kim bilir  belki  hergün  gördüğünüz  insanlardan  bir  yada  bu satırları okuyan sizde  kadim mirası  genlerde taşıyanlardan  birisinizdir.

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI  VE ANADOLUYU   Siz değerli Aydın Post  Okuyucularına  anlatmaya çalıştım,Değerli  yorumlarınızı  bekliyorum.