5-6-7 TEMMUZ SODEP-SOLTİST GÜNÜ

C3B2E817 Ccac 4B7B 89F0 9768479Dd185
5 Temmuz günü Güneş Sirius yıldızı ile kavuşum yapacak.Yılda bir kere gerçekleşen bu özel kavuşum SOLTİST / SODEP günü olarak bilinir.
Bir yıllık kaderin yazıldığı gündür.Sirius yıldızı tüm ihtişamı ikindi ezanı saatinde Güneş'in konumu ile Dünya'nın bir yıllık kaderi yeniden şekil alacağı gündür.

SİRİUS YILDIZI Kur'anı Kerim'de "Şi'ra" yıldızı olarak adı geçen yıldızdır.Eski Mısır mitolojisinde #Sothis Yunan mitolojisinde #Seirios Roma mitolojisinde #Sirius Dogonlar'da #Sigi gibi bir çok toplumda farklı isimlere sahip olmuştur. 
Sirius yıldızı ( Canis Majör ) Alfa yıldızdır.Büyük köpek,Beyaz Köpek, Ak köpek Güneşimizin Güneşi tanrısal iletişim kapısı Yengeç burcunun 13°derecesinde bulunan kadir (Büyüklük) olarak gökyüzünün en parlak yıldızıdır.Alfa Canis Majoris bahar aylarında Kuzey yarım kürede çıplak gözle görülebilir.Sirius çift  yıldızdır.Sirius (A) Sirius (B) vardır.
Sirius (A)Güneş  büyüklüğünde olup Sirius (B) ise Dünyamızın büyüklüğü kadardır.Dünya'dan 8.5 ışık yılı uzaklıktadır Güneş'imiz ve 21 Güneş sistemi daha Sirius yıldızının etrafında dönerler.Güneşimizi yöneten ( RA ) yıldızıdır.Eski Mısır'lılar ( RA ) ( Tanrı ) demişlerdi.Sirius ( A ) Horosun Gözü Sirius ( B ) Seth'in Gözü Tanrısal gözdür.

Kur'anı Kerim de "Şi'ra" yıldızı olarak geçmektedir.53. sure Necm ( Yıldız ) suresinin 49.ayetinde şu şekilde anlatılmaktadır. 

وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ
Ve ennehu huve rabbu ş-şı'ra.
Şi'ra'nın Rabbi de O'dur. 

"ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur.” 

Necm suresinin 49.  ve 9.ayetinde iki YAY  ifadesi geçer.Sirius çift yıldızının iki  yörüngesini ima ettiği düşünülür.Bu ayetlerin 49 /9  olarak bakıldığında bu iki yıldızın birbirlerinin etrafında dönme yılı ile aynıdır.49.9 yıl.Sirius yıldızının gizemi Kur'anı Kerim'de gizlidir.Herkesin yaptığının karşılığının olduğunu Kişinin yaptığı hiç bir şeyin sonuçsuz kalmayacağını ( Tefsir ) ile ( Karma ) manalandırmaktadır.( Ra) ( İlah ) ( Tanrı ) Allah'ın Güç ve Kudretini vurgulamaktadır.

Okült ve Ezoterik ilimlere göre Sirius çok önemli ipuçları vermektedir.Hakkında bir çok araştırmalar yapılmış kadim Okült ve ezoterik ilimcilere ilham kaynağı olmuştur.Karma Astrolojisinde önemli bir yere sahip olan Sirius tüm gizemi ile  ortaya koyduğu öğretileri karmik ve spirütürel anlamda karma Astrologların dikkatini çekmiştir.

Ezoterik öğretilerde çakal,kurt gibi sembollerle simgelenmiştir.Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi göksel kurt olarak bilinir.Türk astral kültüründe demir kazık yıldızı olarak adlandırılır.Türk tasavvuruna göre evrenin direği ve göğün kapısıdır.Soğuk ve sıcağın bu kapıdan geçtiginie düşünülür. 

Eski Türk kavimlerine göre Sirius gökyüzü ile yeryüzünü birleştiren kutsal kapıydı.Ruhlar alemi ile ölümlülerin sınır kapısıydı.Tanrıyla insanı ayıran sınır çizgi de denilebilir.Tanrı insanlara bu kapıdan iyilikler gönderirdi.Şamanlar Tanrı ile iletişime geçmek için uçarak bu yıldıza ulaşır isteklerini dileklerini dile getirirlerdi.

Eski Türk inançlarında kurt kutsal sayılmaktadır.Yaradılış efsanelerine göre dişi kurt özel anlam içermektedir

Orta Asya'da Göktürk efsanelerine göre tüm ailesi yok edilen bir çocuk dişi bir kurdun ona yol göstermesi ile kurtulur.Burada dişi kurt sembolik olarak Güneş sistemidir.Kurt çocuğu emzirir ve çocukla evlenir.Gök Tanrı mavi kurt ışık huzmesi  içinde iner.
( Köpek yıldızı ) Sirius Güneş ile Güneş sisteminin evlenmesi sonucu Dünya oluşmuştur.

Diğer bir aktarımlara göre  4 kardeş Cennete ulaşmak için yola çıkarlar.Kardeşlerden biri güçlü bir savaşçı,biri usta bir şair,diğeri bilindik bir Aşık en küçük kardeş ise sadece bir köpeğe sahipti.Yolculukları sırasında birinci kardeş savaş meydanında kaybeder, ikinci kardeş zengin birinin düğününde kalır üçüncü kardeş ise bir prensese aşık olur böylece yapayalnız yoluna devam eder ve Cennetin kapısına ulaşır fakat çok sevdiği köpeğini Cennete kabul ettiremez bunun üzerine Cennet bekçilerine  köpeğinin Cennete kabul etmezlerse kendisinin de girmeyeceğini söyler.Cennet elçileri kendisine bir soru sorarlar.Yolculuk sırasında Aynı kandan candan olan kardeşlerini bıraktığı halde köpeğini neden bırakmıyorsun ? En küçük kardeş cevap verir.Kardeşlerim kendi yollarını ve kaderlerini kendileri belirledi ama köpeğim beni hiç bırakmadı yolculuğum boyunca hep bana bağlı kaldı sadık oldu dedi.Bunun üzerine köpeğini Cennete kabul ederler ve köpek bir yıldıza dönüşür ve buna  Sirius ismi verilir.Sirius Cennetteki  köpeğin kalbi denir.

Eski Mısır uygarlıkları Sirius yıldızını RA'nın Güneşi olarak görür ve önemserlerdi.Dünya'nın gelişip evrimleşmesinde önemli bir rolü olduğunu düşünürlerdi.Mısırlı rahipler tanrıça İsis'in yıldızı ilan etmişler ve takvimlerini bu yıldıza göre düzenlemişler.Sirius'un görünmez olduğu 3-4 Temmuz 35 öncesi ve 35 gün sonrası toplam 70 gün boyunca ölümlülerini gömmezlermiş.Çünkü bu dönemde öteki aleme açılan kapıların kapalı olduğuna inanıyorlar.Sirius'un görülmediği 70 gün boyunca İsis ve Osiris'in duat adı verilen öte alemden seyrettiklerini düşünürlerdi.Başka bir inanışa göre Sirius'un görülmediği zamanda tanrıça İsis hamiledir ve yükselerek patladığında oğlu Horus doğar.
Sirus yıldızının hakkında çok fazla efsane,inanış şekilleri vardır.

Oğlak burcunda dolunay, çilek dolunayı Makale: Oğlak burcunda dolunay, çilek dolunayı