Konuyla alakalı KAP açıklaması ise şöyle:

Savunma sanayinin kilit isimleri CNN TÜRK'te: Ana fonksiyon caydırıcı olabilmek Savunma sanayinin kilit isimleri CNN TÜRK'te: Ana fonksiyon caydırıcı olabilmek

"Yönetim Kurulumuzun 17.03.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Şirketimizin 400.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla;

1) Enflasyon Muhasebesi Sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 16.135.281,85 TL' nin,

2) Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabında yer alan 132.174.399,00 TL'nin

3) Geçmiş yıllar karlarında sınıflandırılan;

a.) Olağanüstü Yedekler hesabındaki 675.361,62 TL,

b.) Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki 1.352.852,90 TL,

c.) Özel Fonlar hesabındaki 5.100.345,29 TL

d.) VUK'a göre hazırlanan solo bilançodaki Geçmiş Yıl Zararları ve Dönem Net Zararının mahsubundan sonra Geçmiş Yıllar Karları hesabındaki 56.331.758,45 TL

Olmak üzere toplam 211.769.999,11 TL' nin mevcut sermayeye ilave edilmesine,

Buna göre;

a) Şirketimizin 27.825.600,89 TL olan çıkarılmış sermayesinin %761,06173 oranında bedelsiz arttırılmasına,

b) Artırılan 211.769.999,11 TL'lik payların tamamının B tertibi Borsa'da işlem gören pay olarak ihraç edilmesine,

c) Gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için ilgili Müdürlüklerin yetkilendirilmesine,

d) Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli mercilere başvurularda bulunulmasına,

e) Ve söz konusu kararların Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."