banner339
banner274

Meslek odalarına borçlu olanlar dikkat!

Sözcü Gazetesi yazarı Dr. Nedim Türkmen bugünkü yazısında meslek odalarına borcu olan esnafların 31 Ekim tarihine kadar borçlarını yapılandırmak için meslek odalarına başvurmaları gerektiğini belirtti.

Meslek odalarına borçlu olanlar dikkat!
banner401
banner399

İşte binlerce esnafı ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları... İşte Türkmen’in yazısının ilgili bölümü: 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun uyarınca; meslek odalarına 30 Haziran 2016'ya kadar olan aidat borçlarının, peşin ya da 6 eşit taksitte ödenmek kaydıyla sadece anaparası ödenecektir.

Bu yapılandırmadan yararlanmak isteyen tüm üyelerin 31 Ekim 2016 Pazartesi gününe kadar bağlı bulundukları meslek odalarına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

AİDAT YAPILANDIRMASI NASIL OLACAK?

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen meslek mensupları üye oldukları odalara ekim sonuna kadar müracaatta bulunmalı, ilk taksitini de kasım sonuna kadar ödemelidir. Meslek odalarına kayıtlı üyelerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar borçlu bulunduğu odaya müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu şekilde, yapılandırmadan yararlanabilmesi mümkün olabilecek, 30 Haziran 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar olan borcun ana parası dikkate alınacak ve azami 6 aya kadar taksitlendirilebilecektir. İlk taksitin 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmesi halinde, borcun gecikme faiz ve zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. Ekim ayı sonuna kadar yapılandırma için müracaat etmeyen esnaf ve sanatkarların mevcut borçlarının ceza ve faizleri geçerli olacaktır.

MESLEK ODALARINA BORÇLU DURUMDA OLANLARA SAĞLANAN ÖDEME KOLAYLIKLARI…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre; üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyona olan katılma payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre; avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının, birinci taksiti bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

YMM VE SMMM ODALARINA OLAN BORÇLAR

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre; meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının, birinci taksiti bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2016, 11:29
banner218