"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin bulundukları sınıftan alt bir sınıfa yatay geçiş yapıp yapamayacağı hakkındaki görüş taleplerinin YÖK tarafından değerlendirilmesi sonucunda, öğrencilerin alt sınıflara geçiş yapamayacağına karar verildi.

YÖKDİL Soru ve Cevapları Açıklandı! YÖKDİL Soru ve Cevapları Açıklandı!