Yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında tesis edilecek olan idari cezaların uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

İHBAR VEYA ŞİKÂYET ÜZERİNE YA DA RESEN İNCELENEBİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, Yapı Denetim Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ’e göre, yapı denetim kuruluşlarının faaliyetleri, ihbar veya şikâyet üzerine ya da resen incelenebilecek.

Öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen yapı denetimi kuruluşları hakkında uygulanacak idari müeyyideler, her bir iş için ayrı ayrı düzenlenecek.

İDARİ PARA CEZASI, SÖZLEŞME BEDELİNİN YÜZDE 50’SİNDENF AZLA OLAMAYACAK

Bu kuruluşlarda birden fazla fiilden dolayı idari para cezası verilmesi gerekse bile bu bedel yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50’sinden fazla olamayacak. Bu durum aynı iş için ileride yapılacak inceleme kapsamında hazırlanacak yeni bir teknik inceleme raporu doğrultusunda kuruluşa yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50’sine kadar idari para cezası uygulanmasına engel olmayacak.

YENİ İŞ ALMAKTAN 3 KEZ MEN CEZASI VERİLEN YAPI DENETİM KURULUŞLARININ FAALİYETİNE SON VERİLECEK

Yapı denetim kuruluşları 3 kez yeni iş almaktan menedildiğinde faaliyetine son verilecek. Buna göre, yapı denetim firması hakkında üçüncü kez yıl yeni iş almaktan men cezasının Resmî Gazete’de ilanı sonrasında, Merkez Yapı Denetim Komisyonu kararı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca kuruluşun yapı denetim izin belgesi iptal edilerek, faaliyetine son verilecek.

Bayraktar TB2 İngiliz basınında! Rakipleri arasında fark yarattı Bayraktar TB2 İngiliz basınında! Rakipleri arasında fark yarattı

MÜEYYİDELER RESMÎ GAZETE’DE İLAN EDİLMEK SURETİYLE UYGULANACAK VE BU CEZALAR 1 AY İÇİNDE ÖDENECEK

Yapı denetim kuruluşlarının, denetçi mimar ve mühendisleri ile diğer teknik personeli hakkında ilgili kanun kapsamında tesis edilecek idari müeyyideler, Merkez Yapı Denetimi Komisyonu’nun kararı üzerine Resmî Gazete’de ilan edilmek suretiyle uygulanacak ve bu cezalar 1 ay içinde ödenecek.