Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, kayıt dışı ekonomi, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra, son dönemde gelişmiş ülkelerin de gündeminde olan ve mücadele edilen bir sorun olarak öne çıkıyor.

Kayıt dışı ekonominin azaltılması, ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik faktörün yanı sıra ekonomide verimliliğin ve rekabet gücünün artması, ayrıca kamu gelirlerinin artması gibi önemli sonuçlara katkı sağlıyor.

Kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde başarılı olabilmek için kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve toplumun tüm kesimlerinin desteği ile tüm kurumların etkin bir işbirliği içinde olması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, kayıt dışı faaliyetlerin tespit edilmesinde sorumluluk sahibi vatandaşlar da ihbarlarla destek vermektedir.

Gerçek ihbarlarda bulunanlar teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Geçen yıl vergi kaçakçılarını ihbar edenlerin sayısı 176 olarak gerçekleşti.

Doğru ihbarlarda bulunan kişilere kesinleşen verginin belirli bir oranında ödeme yapılırken, geçen yıl yapılan ihbarlar için ödenen toplam ikramiye miktarı 14 milyon 832 bin 566 lira olarak kaydedildi.

Selin'den 41 gündür haber yok! Selin'den 41 gündür haber yok!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenen ikramiye miktarı, 2019'da 411 kişi için 12 milyon 300 bin 472 lira iken, 2020'de 249 kişi için 12 milyon 345 bin 691 lira, 2021'de 253 kişi için 11 milyon 674 bin 279 lira ve 2022'de 251 kişi için 12 milyon 390 bin 551 lira olarak gerçekleşti.

Bu şekilde, son beş yılda vergi kaçakçılarını ihbar eden toplam 1340 kişiye toplamda 63 milyon 543 bin 559 lira ikramiye ödendi.