banner4
banner23

Nazilli'de girişimcilik sempozyumu yapıldı

Nazilli Ticaret Odası tarafından düzenlenen “1.Girişimcilik Sempozyumu” yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Nazilli'de girişimcilik sempozyumu yapıldı
banner19

Nazilli Belediyesi Nikah salonunda yapılan sempozyuma Nazilli Kaymakamı Mehmet Okur, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Doğan Kaya, KOSGEB Müdürü Turgut Gözen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve girişimci adayları katıldı. 14-20 Kasım tarihleri arasında kutlanan “Global Girişimcilik” haftası nedeniyle Nazilli’de ilk defa düzenlenen sempozyumda konuşmacı olarak Doç. Dr. Fatma Neval Genç,Yrd.Doç.Dr.Bilge Doğanlı ve Seçil Yıldırım Çelebi katıldı. Yaklaşık 1 saat süren sempozyumda Girişimcilik ve Türkiye’de girişimcilik konularında katılımcılara bilgiler verildi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Tacettin Pirinç;”Girişimci emek, sermaye ve doğal kaynaklar olarak belirtilen üretim faktörlerini, başkalarının ihtiyacını karşılayacak mal ve hizmetleri üretmek üzere tedarik eden ve en uygun şekilde birleştiren kimsedir. Girişimci genellikle kar etmek amacıyla hareket eden, yani riske katlanan kişidir. Girişimcide kendi kendinin patronu olma, kendi geleceğini şekillendirme, bağımsız çalışma isteği vardır. Girişimcilik için; emek, sabır, motivasyon, azim, inanç, özgüven, inovasyon, zaman,ar-ge ve maddi yönden yatırım için sermaye gerekir. Girişimcinin iyi bir fikri varsa müşteri piyasasını iyi araştırarak, planlama, organizasyon çalışması yapması gerekmektedir. Türkiye, girişimcilerin en şanslı olduğu ülkelerden biridir. Türkiye’nin gelişen bir Pazar olması yatırımların ve girişimciliğin gelişmesini tetikliyor.14-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Global Girişimcilik Haftası Dünyanın 123 ülkesinde Kasım ayının üçüncü haftasında çeşitli etkinliklerle organize edilmektedir. Yerel ulusal ve küresel etkinliklerde gençleri yenilikçiliğe ve girişimciliğe teşvik eden genç girişimcilik hareketi Türkiye’de 2009 yılından beri kutlanıyor. Nazilli Ticaret Odası olarak bizde meclis üyemiz kadar genç girişimcilerimizi oluşturup TOBB’a bildirdik. Bu arada oda olarak yine KOSGEB,İŞKUR işbirliğinde 2010 yılı içinde genç girişimci kursları düzenleyerek 100 gencimizin sertifikasını verdik ve bu girişimcilerden bazıları da KOSGEB’in hibe kredilerinden faydalanarak kendi işlerini kurdular. Girişimcilerimizi desteklemek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün de burada bölgemizde girişimciliği arttırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla sempozyum düzenledik. Sempozyumda fikir önderliği yapan değerli konuşmacılarımıza ve tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum”dedi.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Tacettin Pirinç’in konuşmasının ardından Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık yaptığı konuşmada gençlerin girişimcilik konusunda cesaretlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak;” Gençlerin cesaretle, özgüvenle, hayatın sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek kendi işlerini kurmayı da bir seçenek olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Böylece kazanç elde etmenin yanı sıra başkalarını da istihdam edebilir hale gelebilir; hem kendilerine, hem de ekonomik ve sosyal anlamda ülkelerine önemli katkılar sağlayabilirler”dedi.
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın ardından konuşan Nazilli Kaymakamı Mehmet Okur;”Sözlerime başlarken, Dünyada 17-20 Kasım Tarihleri arasında düzenlenen global girişimcilik haftası dolasıyla, Nazilli Ticaret Odasının organizasyonuyla,” Nazilli ve çevresinde girişimciliği arttırmak, yaygınlaştırmak ve bölgenin kalkınmasını girişimciler yoluyla sağlamak, amaçlı 1. Girişimcilik Sempozyumu düzenlenmesinden dolayı memnuniyetimi ifade ediyor, tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum.
Bir ülkenin kalkınmasının temel unsurlarından birisi çalışan nüfusun yapısını güçlü olmasıdır. Bu yapının güçsüz olması anlamına gelen ve ülkenin insan kaynaklarının tam anlamıyla kullanılmadığının bir göstergesi olan işsizlik beraberinde eşit olmayan bir gelir dağılımını getirmekte, zengin ile fakir arasında önemli kazanç farkları ortaya çıkmaktadır. Eşit olmayan gelir dağılımı da toplumda huzursuzluklara neden olmaktadır. Bu bağlamda istihdamın artırılması yöntemlerinden biri olan girişimcilikten bahisle girişimciğin geliştirilmesi ve küçük ve orta boy işletmelerin ekonomik hayata enjekte edilmesi hayatı önem taşımaktadır.
Girişimci, fırsatları sezen ve elde eden, bu fırsatları uygulayabilir ve pazarlanabilir fikirler haline getiren ; buna zamanı, çabası ve yetenekleri ile değer ekleyen, bunun için piyasadaki riskleri üstlenen ve bu çabalardan gelecek kazancı sezebilen gelişimci ve yenilikçi kişidir.
Girişimcilik kültürü, girişimcilere vizyon ve misyon kazandıran , başkalarının kendisine iş sağlamasını beklemek yerine atak ve dinamik bir şekilde davranarak başkalarına iş imkanı sağlayan, çalışmalarının ve harcamalarının karşılığını hedefleyen insan tipinin yetişmesini sağlayan bir kültürdür ve girişimcilikte başarı ile doğrudan ilişkisi vardır. Girişimcilik kültürü bir bölgedeki girişim ve işletme sayısının artmasıyla birlikte oluşur.
Girişimcilik oranlarında büyük artışlara gösteren ülkeler, işsizlik oranlarında da daha büyük düşüşler göstermekte, dolayısıyla istihdama katılım oranlarında büyük artışlar yakalayabilmektedirler. Çalışma hayatının önemli bir girdi kalemini teşkil eden, ülkelerin doğal kaynağı olan, iş gücünü daha fazla ve verimli kullanarak hem sosyal fayda sağlamakta, hem de ekonomilerini daha sağlam temellere oturtmayı başarabilmektedir.
Bu amaçla bir AB projesi olarak kurulmuş bulunan Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM)’ler ve GAP Girişimci Destekleme Merkezleri (GAP-GİDEM) Projeleri, çeşitli dernek ve vakıflar girişimci geliştirme projeleri yürütmektedirler.
TUSCON’un 2000 yılında yayınladığı rapora göre nüfus artışı, tarımdan kopuş ve kadınların giderek daha büyük bölümünün iş gücüne katılması sonucunda Türkiye’de iş gücünde yüksek artış eğilimi hakimdir. 1990 ile 2000 arasında tarım dışı toplam işgücü arzının yıllık ortalama artışı % 2.4 olurken, bu artışın 2000-2010 arasında ortalama % 3 civarında olması beklenmektedir. Tarım dışı işgücü 17 milyon kadar olduğuna göre her yıl 500-550 bin yeni iş yaratmak gereklidir. Aksi takdirde işsizliğin daha da artması ve istihdam oranının düşmesi kaçınılmaz olacaktır.
Günümüzde yeni işlerin çoğu, büyük firmalardan çok, yeni ve küçük firmalar tarafından yaratılmakta ve bu eğilim giderek güçlenmektedir. Girişimcilik oranlarında daha büyük bir artış gösteren ülkeler, işsizlik oranlarında da daha büyük düşüşler sağlama eğilimindedir”dedi.

39.20111119114714.jpg

38.20111119114726.jpg

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2011, 11:48