banner339
banner274

Kuşadası'nda bir ilk!

Kuşadası’nda bir ilk gerçekleşti. Kuşadası Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı, tarihte ilk kez bir mahallede yapıldı.

Kuşadası'nda bir ilk!
banner401
banner427

İkiçeşmelik Mahallesi Ata Kıraathanesi"ndeki toplantıda, mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamayan AKP"li belediye Meclisi Üyesi Naile Göçen Çukurova ve DP"li Belediye Meclisi Üyesi Halit Şakar dışındaki tüm belediye meclisi üyeleri katıldı. Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği 22 maddeli belediye meclisi toplantısı yaklaşık iki saat sürdü.

Toplantı gündeminin ilk iki maddesinde yer alan 2010 mali yılı belediye bütçesi ile ikinci maddesindeki 2010 mali yılı belediye gelir tarifelerinin tetkik ve tasdiki konuları hakkında ilgili komisyonların ek süre talebi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş."nin bazı trafo yerlerinin kamulaştırılması talebi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. 317 ada 306 parsel ve 317 ada 307 parsel ile ilgili Kuşadası Belediyesi adına ihdas edilen taşınmazla ilgili gündemin dördüncü maddesi oybirliği ile imar komisyonuna havale edilirken, beşinci maddede görüşülen 312 ada 10 parsel ile ilgili encümen kararı sonrası oluşan 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin 1 lira iz bedel ile belediyeye satışı ve söz konusu alanda trafo yeri oluşturulması ise 2 red ve 5 çekimser oya karşılık 15 oy ile kabul edildi.

Aydın İl Özel İdaresi"nin talebi hakkındaki altıncı madde oy birliği ile incelenmek üzere hukuk komisyonuna sevk edilirken, Londra fuarına katılımla ilgili yedinci madde de oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra ilk ve orta öğretim öğrencilerine burs verilmesi hakkındaki sekizinci madde ile yüksek öğretim öğrencilerine burs verilmesi hakkındaki dokuzuncu madde görüşüldü. Söz konusu iki madde bir sonraki mecliste görüşülmek üzere oy birliği ile ertelendi.

Kuşadası Belediyesi"ne ait arsalar üzerindeki trafolardan kira alınması konusundaki onuncu madde hukuk komisyonu ile plan ve bütçe komisyonuna havalesi ile Kuşadası Belediyesi mücavir alan sınırlarının yeniden tespit edilmesi ile ilgili onbirinci maddenin imar komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Kuşadası"ndaki elektrik trafolarına standart getirilmesi ve trafo binalarının giydirilerek boyanması konusundaki onikinci maddede oybirliğiyle encümene yetki verilirken, on üçüncü maddede İl Milli Eğitim Müdürlüğü"nün Rahime Bilici İlköğretim Okulu ile ilgili talebi görüşülmek üzere imar ve hukuk komisyonlarına oybirliğiyle havale edildi.

Daha önceki meclis toplantılarında komisyonlara havale edilen konular ondördüncü madde kapsamında beş alt madde olarak görüşüldü. Bu madde içerisinde ilk olarak hazırlanan Pazaryerleri yönetmeliği görüşüldü ve yönetmelik oybirliği ile kabul edildi. Türk Hava Kurumunun talebi oybirliğiyle kabul edilirken, şehir dışında hizmet veren araçların güzergâhlarının belirlenmesi de yine oybirliğiyle komisyona havale edildi. Halk ekmek hizmet alımı konusunda komisyona ek süre verilmesi oybirliğiyle kabul edilirken, ondördüncü maddenin son bendinde görüşülen iki ayrı trafo yeri oybirliği ile kabul edilirken, İnönü Bulvarına paralel yol açılması konusu ise 6 red, iki çekimser oya karşılık 16 oyla kabul edildi.

Uydukent"in beş binlik imar plan tadilatlarının yapılması hakkındaki onbeşinci madde ile onaltıncı maddede görüşülen Belediye Turistik Çarşısının yeşil alandan ticari alana çevrilerek bir önceki yönetim tarafından mağdur edilen 90 esnafın mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili önemli madde oybirliği ile kabul edildi. Semt Pazarları kurulması, Pazar yerleri ve günlerinin tespit edilmesi hakkındaki onyedinci madde incelenmek üzere imar ve tarife komisyonlarına oybirliği ile kabul edildi. Onsekizinci maddede yine önemli bir konu görüşüldü. Kuşatak kapsamında yapılan ve inşaatı tamamlanan katı atık depolama tesisine işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması, ayrıca İçişleri Bakanlığından lisans alınması için ilgili alanın proje süresince Kuşatak"a devri konusunda encümene yetki verilmesiyle ilgili bu madde oybirliğiyle kabul edildi.
Bir veya iki katlı inşa edilecek müstakil veya kooperatif yapılarında bağımsız bölüm hesaplama ve ifraz koşullarının görüşüldüğü ondokuzuncu madde 6 çekimser oya karşılık 18 oyla kabul edildi. Yirminci madde kapsamında üniversite öğrencilerine minibüs ücretlerinin 1 lira olarak uygulanması, yirmibirinci maddede ise şehit ve gazi ailelerini minibüslerin ücretsiz olması oybirliğiyle kabul edildi. Kuşadası Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı DSP"li Belediye Meclisi Üyesi Behçet Alp"in gündem dışı stratejik planla ilgili görüşlerini açıklamasıyla sona erdi. Bir sonraki toplantının 19 kasım günü saat 10.00"da Belediye Meclis Salonunda yapılması kararı alındı.
Toplantının ardından önemli açıklamalar yapan Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, Kuşadası"nda ilk kez bir mahallede belediye meclisi toplantısı yapılmasının önemine dikkati çekerek, “Kuşadası"nı birlikte yönetmek, sorunlarımıza birlikte çözüm bulmak istiyoruz. Meclis toplantılarımıza halkımızın ilgisi oldukça azdı. Biz de halkımıza yakınlaşarak, halkımızla birlikte toplantı yapmak, kentimizle ilgili gelişmelerden halkımızı haberdar etmek istedik. Bu nedenle ilk kez bir kıraathanede meclis toplantısı düzenledik” dedi.

Kuşadası"nın dağ gibi biriken altyapı ve üstyapı sorunları bulunduğunu anlatan Belediye Başkanı Altungün, bu sorunların üstesinden gelebilmek için belediye bütçesini düzenlediklerini söyledi. İkiçeşmelik halkına önemli bilgiler veren ve Belediye"nin 35 milyon lira alacağı bulunduğunu, ancak yaklaşık 9 milyon lira tahsil edilemeyecek batık para bulunduğunu anlatan Altungün, “Belediye gelirlerinin yaklaşık yüzde 72,5"i personel maaşlarına harcanıyor. Hizmet alımlarıyla birlikte bu miktar yüzde 85"i buluyor. Kalan yüzde 15"lik kısımla hangi hizmeti yapabiliriz? Batık alacaklar hariç, 35 milyon liralık alacağımızı tahsil etmek zorundayız. Kuşadası ilginç bir yer. Sadece rant peşinde koşan bir kesim var maalesef. Biz tüm vatandaşlarımıza saygı duyuyoruz, ancak bu rantçılara tabii ki duymuyoruz. Bu sistemi değiştireceğimizi söylemiştik. Birlikte değiştireceğiz. Artık bu kentte kurallar olacak. Bütçemiz ne kadar delik olursa olsun söz verdiğimiz tüm hizmetleri yapacağız” diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi"nin halihazır haritasının bile bulanmadığını kaydeden Altungün, bu konuda özel çaba harcadığını belirterek, “1992"de yapılan harita güncelliğini yitirmiş. 2002"de bir müracaat olmuş ama öylece kalmış. Bu konuda İller Bankası Ege Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yaparak, gerekli desteği aldık. 1 milyon 500 bin liralık halihazır haritalarımızın ücretsiz çizimi konusunda söz aldım. Bu konudaki çalışmalar da başladı. Demek ki isteyince yapılabiliyormuş, ama bugüne kadar istenmemiş” şeklinde konuştu./iha

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2009, 14:34
banner218