banner339
banner274

Vergi borcu başvurusu ne zaman bitecek? Vergi borcu yapılandırma süresi uzatıldı!

Milyonları ilgilendiren son dakika gelişmesine göre; Başvurusu bugün sona erecek olan yeniden yapılandırmada süre Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 27 Ağustos 2018'e uzatıldı. Normalde bugün sona eren Vergi borcu yapılandırma başvuruları 27 Ağustos'ta sona erecek...

banner362
Vergi borcu başvurusu ne zaman bitecek? Vergi borcu yapılandırma süresi uzatıldı!
banner353

Vergi borcunu yapılandıracak vatandaşlar bugün uzun kuyruklar oluşturmuştu. Çünkü Vergi borcu başvuru tarihi bugün sona eriyordu. Milyonlarca vatandaş bu vergi dairelerine akın etmişti. Son dakika haberi ile vergi borcu yapılandırma süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Vatandaşlar vergi borçlarını 27 Ağustos tarihine kadar yapılandırabilecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.

Vergi borcu yapılandırma yasası hangi borçları kapsıyor!

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile,

31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme, Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı, Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim, Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim, Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi, Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80'e varan indirim, İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme, Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet, İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma, Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan, Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme, Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme, Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

CEZALAR VE BORÇLAR SİLİNECEK

Kesinleşmiş olan borçlar yapılandırılırsa, borcun tamamının enflasyon farkı ile ödendiğini, faiz ve cezaların silindiğini dile getiren Dr. Ergin, "Enflasyon farkı ise Yİ-ÜFE dikkate alınarak oranları hesaplanmaktadır. Dava aşamasındaki kamu borçları için ise mahkemenin hangi aşamada olduğuna ve son karara bakılacaktır" ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

"İlk derece mahkemesindeki borçların yarısı, faiz ve cezası silinmekte, kalan yarısı enflasyon farkı ile alınmaktadır" diyen Dr. Ergin şunları söyledi:

"İstinaf, temyiz veya karar düzeltme aşamasında olan davalardaki vergi tarhiyatlarına ilişkin tahakkuklarda ise, en son kararın terkin, tasdik veya tadilen tasdik olması halinde tasdik edilen vergilerin tamamı, terkin edilen vergilerin yüzde 20si; bozma kararı olması halinde verginin yüzde 50si, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde onanan kısmın tamamı bozulan kısmın yüzde 50si ile enflasyon farkı birlikte ödenirse, verginin kalan kısımlarından ve gecikme faiziyle zammından vazgeçilmektedir. Bu imkandan yararlanılması için açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Davadan vazgeçildiğine ilişkin dilekçe vergi dairelerine verilecek olup, vergi daireleri bu dilekçeleri ilgili vergi mahkemelerine intikal ettireceklerdir."

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yasaya göre 31.03.2018 tarihi ve daha önceki dönemlere ait olan vergi, gümrük, SGK, idari para cezalarının yapılandırılması mümkün olacak. Kamu borcunun bulunduğu aşamaya göre borcun aslının belli bir tutarı, faiz ve cezalar, enflasyon farkı alınarak silinebilecek. 31.03.2018 döneminden sonraki borçar içinse güncel ödemeler üzerinden hareket edilecek.

"İMKANLARDAN YARARLANMAK İÇİN ÖDEMELER ZAMANINDA YAPILMALIDIR"

Taksitleri zamanında ödemeyen veya eksik ödeyenlerin haklarını kaybedeceğini belirten Dr. Ergin, "Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabilmek için hem yapılandırılan taksitlerin hem de taksit süresi içerisinde beyan edilip ödenmesi gereken diğer vergilerin (gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi) zamanında beyan edilip ödenmelidir. Yapılandırmaya başvuranlar, söz konusu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla taksiti vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri h?linde yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir" dedi.

"7143 sayılı yasa ile getirilen bir diğer imkan da Varlık Barışı'dır" diyen Dr. Ergin, "Söz konusu imkan uyarınca,31 Temmuza kadar yurt dışında bulunan finansal varlıkların bildirilmesi ve bu varlıkların Türkiyeye getirilmesi; yurt içindeki finansal varlıklarla taşınmazların ise yasal kayıtlara alınması halinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir. 31 Temmuzdan sonra 30 Kasıma kadar bildirim veya kayıtlara alınma durumunda ise yüzde 2 vergi ödenmesi söz konusu olacaktır. Bildirilen veya kayıtlara alınan varlıklara ilişkin herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 17:16
banner218

banner344

banner343

google-site-verification=XM_gwNkBaKM19LDHoKaTOmBzvkdlKwOdKMcUtov1R-k