• BIST 107.923
 • Altın 152,674
 • Dolar 3,7140
 • Euro 4,3692

  Siyasetçi vaatleri

  16.12.2008 13:15
  Türk siyasetindeki irili ufaklı tüm siyasi partilerin, önemli bir oy potansiyeli oluşturan işçi ve memurların desteğini alabilmek için söyledikleri Yol-İş tarafından yayımlanan kitapta toplandı.
  Siyasetçi vaatleri
  Siyasetçi vaatleri Siyasetçi vaatleri Siyasetçi vaatleri

  Alınan bilgiye göre, Türk-İş Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Naci Önsal ve Dr. Yusuf Ekinci'nin hazırladığı kitap, siyasi parti ve hükümetlerin, çalışanların sorunlarının çözümüne yönelik yaklaşım ve önerilerini ortaya koyuyor.

  ''Türkiye'de Siyasi Parti ve Hükümet Programlarında Çalışma Yaşamı'' isimli kitabın önsözünde, Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar 220'den fazla siyasi partinin kurulduğu, bunlardan 16'sının iktidar olduğu belirtildi.
  Kitapta, 82 siyasi parti programı ve 60 hükümet programının çalışma yaşamına ilgilendiren bölümlerine yer verildi. Bazıları siyaset sahnesinden ayrılan siyasi partilerin çalışma yaşamına yönelik vaatleri kitapta şöyle sıralandı:

  -Milli Demokrat Halkın Partisi: Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılacak. Yoksulluk sınırından daha aşağıda bir ücretin hiçbir çalışana verilmemesi sağlanacak.

  -Milli Selamet Partisi: İşçilerin çalıştıkları tesislere hissedar olmalarını sağlayacak yeni yatırım sahaları açılmasına gayret edilmelidir. Yurt içi istihdam imkan ve şartlarının geliştirilmesi suretiyle memleket evlatlarına yurt içinde rahat ve tatminkar çalışma sahaları açmak istihdam politikamızın esaslarını teşkil edecek.

  -Halkın Yükselişi Partisi (2007): Memurlara toplu sözleşme hakkı tanınacak. Toplu pazarlıklarda ücret artışları verimlilik artışına bağlanacak. Sosyal güvenlik kurumlarının açıklarını kapatmada prim oranlarının artırımı değil, milyonlarca kayıt dışı çalışanın sigortalı hale getirilmesi esas alınacak.

  ''ASKERE SENDİKA, ERLERE ASGARİ ÜCRET''

  -İşçi Kardeşliği Partisi (2006): Tek bir çalışanın bile sigortasız, sendikasız çalıştırılmasına izin verilmemeli, çıkarılacak yasalarla işçilerini bu şekilde çalıştıran işletmeler tazminatsız kamulaştırılmalıdır. Başta subay, astsubay ve polisler olmak üzere tüm güvenlik mensuplarına sendika hakkı tanınmalıdır. Erlere asgari ücret ödemeli ve oy hakkı verilmelidir.

  -Katılımcı Demokrasi Partisi (2006): Herkes, çalışmadığı sürece sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası olanaklarından yararlanacak.

  -Millet Partisi (2006): İşçi ve memurlardan alınan vergileri makul bir asgariye indirecek ve vergilerin önemli bir bölümünü işçi ve memurların tasarruflarının değerlendirdiği yatırımlara kanalize edeceğiz.

  -Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi (2006): Zorunlu ''aile doktorluğu'' ve ''aile sağlık sigortası'' kurum ve sistemlerini uygulamak hedeftir.

  ''ÇALIŞANIN HAKKI, ALNININ TERİ KURUMADAN VERİLECEK''
  -Saadet Partisi (2006): Eşit çalışma karşılığında eşit ücret hakkı sağlanacak ve çalışma hakkı, alınteri kurumadan verilecek. Kişilerin, emeklilik sigortası ile yapacağı serbest sözleşmeyle, emeklilik yaşını belirlemesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

  -Özgürlük ve Dayanışma Partisi (2006): Çalışma saatleri azaltılarak ilk planda 35 saate indirilmelidir. Bütün ücretliler için sendikalaşma yasayla teminat altına alınmalıdır. Sigortalı olsun olmasın, yaşlı ve emeklilerin tamamı yeterli sağlık ve emeklilik hizmeti alabilmelidir.

  -Hürriyet ve Değişim Partisi (2005): Sendikaların üretim sendikacılığı yapması ve üretimin daha da geliştirilmesi, rekabet ve istihdam şartlarının güç kazanması, toplam kalite çalışmalarında öncü olması için teşvik edilmesi gerekmektedir.

  -Halkın Kurtuluş Partisi (2005): Hükümetin birinci görevi işsize iş bulmak olacak. İşsiz kalan yurttaşa iletişim ve ulaştırma araçları ücretsiz sağlanacak.

  -Demokratik Toplum Partisi (2005): Emeklilik yaşı ülkede değişen yaşam süresi ortalaması dikkate alınarak düzenlenecek, değişimlere göre tekrar ele alınacak. Asgari ücretin neti yoksulluk sınırının altında olmayacak şekilde belirlenecek.

  ''İŞTEN ATMA YASAKLANACAK''

  -Emeğin Partisi (2005): İşçi ve emekçilerin bütün sağlık giderleri, hastane ve masrafları devlet tarafından karşılanacak. Başta KDV olmak üzere tüm dolaylı vergiler kaldırılacak. Taşeron işçilik, işten atma, hak gasbı yasaklanacak.

  -Demokratik Sol Parti (2003): Hak grevi yasalaştırılacak, yasalarla veya toplu sözleşmelerle elde edilen hakların çiğnenmesi önlenecektir.

  -Ayyıldız Partisi (2002): İşçi Yatırım Fonları kurulacak. Fon gelirinin bir bölümü yatırımlara yönlendirilecek. Fon kaynaklarından yaşlılık aylıkları artırılabilecek veya işçilere ek gelir sağlanabilecek.

  -Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi (2002): En düşük ücretten vergi alınmayacak, en düşük ücret ve emeklilik maaşı insanlık onuruna yaraşır bir düzeyde belirlenecek.

  -Bağımsız Cumhuriyet Partisi (2002): İşsizlik sigortasından yararlanma sendikalı olma koşuluna bağlanacak. Asgari ücret hesaplamalarında gerçek veriler kullanılacak.

  ''EMEKLİ MAAŞI TATMİNKAR OLACAK''

  -Liberal Demokrat Parti (2002): Kıdem, ihbar tazminatları kaldırılacak, iş ve iş güvenliği yasaları gözden geçirilecek. SSK, Bağ-Kur gibi kurumlar kaldırılacak, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin vakıflar ve özel kuruluşlar vasıtasıyla etkin biçimde yerine getirilmesi sağlanacak.

  -Hak ve Özgürlükler Partisi (2002): Vergi sistemi yeniden ele alınacak, ücretlilerin aleyhine işleyen yasalar değiştirilecek.

  -Çözüm Partisi (2001): Gelir vergisi yüzde 10'u geçmeyecek. 10 ve üzerinde kişi çalıştıran kişi ve kurumlar, o iş kolunda geçerli olan asgari ücretin altında olmayacak şekilde toplu iş sözleşmesi yapacak. Emekli maaşı tatminkar olacak, çok prim yatıran çok maaş alacak.

  -Adalet ve Kalkınma Partisi (2001): Sosyal güvenlikte norm ve standart birliği sağlanacak. Kayıt dışı işçi çalıştırmaya yol açan mevcut sosyal sigorta prim oranları makul seviyeye çekilecek. Örgütlenme özgürlüğünün önü açılacak, sendikalaşma teşvik edilecek, kamu görevlilerinin grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklar ve özgürlüklere kavuşturulması için mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecek. Asgari ücretten alınan vergiler kademeli olarak azaltılacak.

  ''PRİM HESAP CÜZDANI''

  -Barış Partisi (1998): Prim ödeyenlere verilecek prim hesap cüzdanları sayesinde, ilgililerin, kendi adlarına primlerinin düzenli ve sürekli ödenip ödenmediğini kontrol etmeleri mümkün olacak.

  -İşçi Partisi (1998): Devlet, grevi emekçilere yapılan haksızlıkları düzeltmenin bir aracı olarak değerlendirir. Lokavt yasaktır. İşçilere en geniş zaman sağlanabilmesi amacıyla çalışma süreleri adım adım kısaltılır. Fazla mesaiye kural olarak izin verilmez.

  -Demokrat Türkiye Partisi (1997): Kıdem tazminatı, ücret gibi ''imtiyazlı alacak'' haline getirilecek. Grev yapılan iş yerinde, işverenin başka işçi çalıştırmak suretiyle grev kırması önlenecek.

  ''EŞİT DEĞERDE İŞE EŞİT ÜCRET''

  -Cumhuriyet Halk Partisi (1992): Emek, maddi ve manevi karşılığını almalıdır. Ev kadınları, tarla veya evde çalışan tüm kadınlar , sosyal güvenlik sistemi koruması altına alınacaktır. ''Eşit değerde işe eşit ücret'' ilkesi uygulanacak. Asgari ücret, insan onuruna ve sağlıklı yaşama elverişli ölçüde saptanacak. İş güvencesi önündeki tüm yasal engeller kaldırılacak.

  -Sosyaldemokrat Halkçı Parti (1985): Çalışanların gerek çalıştıkları iş yerlerinde, gerekse ülke yönetiminde alınacak tüm kararlara katılma yolları açılacak. İşçi çıkarılmasında yargı denetimi uygulanacak.

  -Doğru Yol Partisi (1983): Türk işçisinin ve çalışma hayatının meselelerinin halledilmesini sosyal refah devletine ulaşmanın şartı sayarız. Sosyal güvenliği, kişinin yarın korkusundan kurtulmasının şartı sayıyoruz.

  -Demokrat Parti (1972): Partimiz, işsizlik problemlerini çözümlemeyi sosyal siyasetin ana hedefi kabul eder. İşçilerimizin mesken sahibi olmalarını sağlamak başlıca görevlerimizdendir.

  -Milliyetçi Hareket Partisi (1969): Çalışanların haklarının davacısıyız. Hileli ticarete, sermaye istismarına ve haksızlıklar yoluyla aşırı kara karşı kayıtsız kalamayız. Bunları önleyici tedbir alınacaktır.

  Diğer Haberler
 • Altın Borsası, İMKBye entegre olacak05 Ekim 2012 Cuma 18:02
 • Maliye uyardı: Bu son şans!05 Ekim 2012 Cuma 16:49
 • Maliye Bakanlığı 7 bin personel arıyor!05 Ekim 2012 Cuma 15:55
 • Borsa güne yükselişle başladı05 Ekim 2012 Cuma 10:49
 • Gür’ün Bahreynli ortağı batık çıktı05 Ekim 2012 Cuma 09:41
 • Piyasalarda pozitif eğilim sürebilir05 Ekim 2012 Cuma 09:29
 • THY yönetiminde şok gelişme!05 Ekim 2012 Cuma 09:08
 • Doğan ortak alabilir!05 Ekim 2012 Cuma 08:18
 • Vergi avantajı bitiyor05 Ekim 2012 Cuma 08:11
 • Draghiyi bezdirdiler05 Ekim 2012 Cuma 07:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim