Meryem'in öldürülmesinde parmağı vardı, tahliye olunca arkadaşını öldürdü Meryem'in öldürülmesinde parmağı vardı, tahliye olunca arkadaşını öldürdü

34 yıldır yürürlükte olan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yürürlüğe girdi. Seferberlik ve savaş hâli yönetmeliği, ‘seferberlik ve savaş hali hükümlerinin uygulama esaslarını’, ‘hazırlık ve teşkilatlanmaya ilişkin hususları’, ‘kamu idareleri personeli ile gerçek ve tüzel kişilere verilecek görev ve sorumlulukları’, ‘seferberlik ve savaş halinin ilan ve kaldırılmasına yönelik duyuru işlemlerinin esaslarını’ belirliyor.

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Seferberlik, bir ülkenin veya devletin savaş gibi olağanüstü durumlarda tüm kaynaklarını, insan gücünü ve malzemelerini organize ederek askeri güçlerini hazırlama sürecidir. Bu süreçte, sivil toplumdan da destek alınarak ülkenin tüm ekonomik, endüstriyel ve insan kaynakları askeri ihtiyaçlar doğrultusunda seferber edilir.

Türkiye'de olası seferberlik döneminde atılacak adımları belirleyen 1990 tarihli 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'  yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yürürlüğe girdi. 

Yürürlüğe giren 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' ile artık genel veya kısmı seferberlik ilan etme yetkisi Bakanlar Kurulu değil Cumhurbaşkanı'nda olacak.