PTT personel alımına ilişkin adaylar sık sık sorgulamalar yapılıyor. Özellikle bu yıl PTT’nin 10 bin personel alımı yapacağı konuşuluyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

PTT, bünyesinde istihdam etmek amacıyla düzenli aralıklarla personel alımları yapıyor. Bu yıl da PTT’nin 10 bin personel alımı yapacağı konuşulurken, PTT bünyesinde çalışanlar personel alımlarının ne zaman yapılacağını, başvuru şartlarını ve sınav konularını merak ediyor.

PTT 10 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT’nin 10 bin personel alımı yapacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu konuda yeni bir gelişme olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

img-0208.jpeg

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

PTT YAZILI SINAV KONULARI

Benzin fiyatlarına indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları... Benzin fiyatlarına indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Türkiye Coğrafyası

Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

Ölçme becerisi