İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün sendikal karara uyarak iş bırakan aile hekimine verdiği cezanın hukuksuz olduğunu belirten mahkeme, “Sendikal iş bırakma eylemi haktır ceza verilemez!” kararı verdi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası, sendikal karara uyarak iş bırakan üyesine 1 günlük ücret kesintisi cezası uygulamasını yargıya taşıdı. Sendika avukatlarının açtığı davayı görüşen mahkeme heyeti, verilen cezayı iptal etti.

Foça'da tedirgin eden görüntü! 'Normal olmayan gelişme' diyerek uyardı Foça'da tedirgin eden görüntü! 'Normal olmayan gelişme' diyerek uyardı

DERS GİBİ KARAR

1 günlük işe gelmemenin sendika kararı olduğunu hatırlatan Mahkeme; “Davacının, sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğindeki değişiklikler nedeniyle düzenlenen iş bırakma eylemine katılmasından dolayı görevinin başında bulunmadığı, davacının, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen göreve gelmeme eyleminin, özürsüz olarak göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerektiği anlaşılmış olup, dava konusu işlemin, işe gelmediği için davacıdan bir günlük ücret kesintisi yapılmasına ilişkin kısmında da hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” şeklinde karar açıkladı.