İşte en çok para kazandıracak meslekler İşte en çok para kazandıracak meslekler

Kurban bağışı, kurban kesmekle mükellef olan Müslümanların, kurbanlarını bir vakıf, dernek yahut sivil toplum kuruluşlarına bağışlaması anlamına gelmektedir. Kurban bağışında bulunacak kişi, kurban miktarınca parayı ilgili kuruluşlara kurban kesilmesi için bağışlamalıdır. Nitekim kurban miktarınca parayı bağışta bulunmak, kurban ibadetini yerine getirmek anlamına gelmez. Bağışlanan para ile küçük yahut büyükbaş bir hayvanın Allah için kurban edilmesi gerekmektedir.

Bağış yaparak kurban ibadetini yerine getirmek isteyen kişi, çeşitli insani yardım dernek, vakıf ve kuruluşlarınca bu isteğini gerçekleştirebilir. “Kurban bağışı nasıl yapılır?” sorusuna cevaben Vuslat Derneği’nin kurban bağışı için nasıl bir yol izlediği örnek olarak verilebilir. Dernek; genel merkez binasından, web sitesinden, banka aracılığı ve telefon ile bağışları kabul etmektedir.

Kurban Bağışı Caiz Midir?

İslami literatürde “caiz” dinen yapılması serbest olan yahut yapılmasına izin verilen durum ve eylemler anlamına gelmektedir. Kişinin yapmasında bir beis görülmeyen, yaptığı takdirde bir günah yahut hukuki anlamda bir ceza almasına neden olmayacak eylemler, caiz olarak ifade edilebilir. Kurban ibadetiyle mükellef olan kişinin bu ibadetini muhtelif STK’lardan birisine bağışta bulunarak gerçekleştirmesi caizdir.

Kurban bağışı yapacak kişinin, kurban miktarınca parayı, kurban kesimi yapan bir kuruma bağışlaması gerekir. Nitekim kurban miktarınca parayı herhangi bir yere bağışlamak, kurban ibadetini yerine getirmek anlamına gelmez. Kurban ibadeti ancak küçük yahut büyükbaş bir hayvanın Allah için kurban edilmesi ile gerçekleşir.

Kurban Bağışı Hangi Kurumlara Yapılır?

Kurban bağışı, yurt içi ve yurt dışında kurban ibadetini kişiden vekâlet alarak yerine getiren kurumlara yapılır. Bu kurumlar genellikle insani yardım dernekleri, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarıdır.

Vuslat Derneği; vacip olan kurbanla birlikte adak kurban bağışı, akika kurban bağışı, şükür ve nafile kurban bağışlarını da kabul etmekte, kesimlerini yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmekte ve ihtiyaç sahiplerine kurban yardımı yapmaktadır. Kestiği kurbanları video görüntüleri ile bağışçılarına gönderen dernek, kurban bağışı yapılabilir bir kurum niteliğindedir.

Adak Kurbanı Kimlere Verilir?

Kurban, “yakınlaşmak, yakın olmak” anlamına gelen “kurb” kelime kökünden türemiş ve İslam literatüründe, “küçük yahut büyükbaş hayvanın Allah’a yakınlaşmak amacıyla kesilme eylemi” anlamına gelmektedir. Adak kurbanı ise kişinin Allah’tan istediği bir durum yahut olayın gerçekleşmesi sonucunda Allah’a şükrünü ifade etmesi için kestiği kurban demektir.

Adak kurbanı, paylaşım hususunda kurban ibadetinden farklılık gösterir. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki adak adayan kişi, kurban edilen hayvanın etinden yiyemez; anne-babası, dede-ninesi, çocuklar ve torunları da adak kurbanının etinden yiyemezler. Bununla birlikte zengin kişilere de adak etinden verilmez.

Adak kurbanının eti ancak kendisine zekât verilen kişilere dağıtılabilir. Bu kategorideki kişilerden yakın-uzak akrabalar, fakirler, yetimler, mazlum coğrafyadaki ihtiyaç sahipleri ile adak eti paylaşılabilir.

Yurt Dışından Kurban Bağışı Yapılır mı?

Kurban bağışı kabul eden sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve dernekler genel olarak yurt içi ile birlikte yurt dışı kurban bağışlarını da kabul etmektedir. Bağış yapılan kurbanlar, kişinin tercihine göre yurt içinde yahut yurt dışında kesilir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bağış yapmak isteyen kişi ise ister yurt dışında ister yurt içinde olsun dilediği şekilde ilgili kurumlardan bağış yapabilmektedir.

Kurban Bağışı Hisse Bedeli Ne Kadar?

Kurban bağışı fiyatları kurumlara göre farklılık göstermektedir. Asya ve Afrika’da kurban kesim faaliyetleri gerçekleştiren Vuslat Derneği, kurban bağışı 2022 fiyatı olarak yurt içinde 2500 TL, yurt dışında ise 1400 TL olarak fiyat vermektedir. Bağışçılar Afrika kurban bağışı, Asya kurban bağışı ve yurt içi kurban bağışı olacak şekilde diledikleri gibi bağışta bulunabilirler.

Sonuç

Allah’a şükrün bir ifadesi olan Kurban ibadeti, nisap miktarınca malı olan her Müslümanın yerine getirmesi gereken vacip bir ibadettir. Kurban ibadeti; kişinin kendisinin bir küçük yahut büyükbaş hayvanı alarak kurban etmesiyle, büyükbaşa hisse ile girmesiyle ve bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunması ile gerçekleştirilebilir.

Kurbanını bağış yoluyla kesmek isteyen Müslümanlar dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunarak kurban ibadetini gerçekleştirebilir. Vacip kurban, adak, akika, şükür ve nafile kurbanlarını bağışçıdan vekâlet alarak kesip yurt içinde ve yurt dışındaki (Asya ve Afrika’da) ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Vuslat Derneği’nin vuslat.org.tr web sitesinden kurban faaliyetleri hakkında bilgi edinebilir ve bağışta bulunabilirsiniz.

Bağış sonrasında bağışçıları SMS ile bilgilendiren dernek, kurban kesimi sonrasında ise bağışçılara kurban kesim videosu göndermektedir.