Yatırım yapmayı planladığınız işte, ne zaman kara geçebileceğiniz işin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip. Bunun için öncelikle kâra geçiş noktasını hesaplamanız gerekiyor.

Gözden kaçırmayın

Sakarya’da şaşırtan olay... Kargalar evi bakın ne hale getirdi Sakarya’da şaşırtan olay... Kargalar evi bakın ne hale getirdi
Peki kara geçiş noktası nasıl hesaplanır? Başabaş noktası hesabı, işletme gelirleri ile işletme giderlerinin eşitlendiği noktadaki satış düzeyinin bulunmasını sağlar. Burada amaç işletmenin faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ile sabit giderlerini ne zaman karşıladığını görmektir. Örnek : Yıllık sabit giderleri TL 2.000.000 olan bir işletme, birim başına değişken giderleri TL 1.000 olan bir ürünü TL.1.500’e satarsa başa baş noktasında satış miktarı nedir? Yanıt : Bu üründe birim başına kazanç TL 500.- dır. 2 milyon sabit giderin kaç ürünün satışı ile karşılanacağını görmek için sabit gider toplamının birim satış karına bölünmesi gerekir. 2.000.000 / 500 = 4.000 adet. Bu satış düzeyinden sonra her yeni ürün satışında değişken giderlerden sonra kalan gelir işletmeye kazanç olacaktır. Bu analizde KÂRLILIK HESABI da önemlidir. Kârlılık hesabı işletmenin başlangıç sermayesi ve işletme sermayesi ihtiyacından yola çıkarak, tüm gelir ve gider kalemleri göz önüne alınarak iş fikrinin dönemsel ve toplam kâr/zarar durumunun incelenmesini sağlayan hesaplamadır.Tablonun amacı, net gelirin işletmenin kurulması için yatırılan toplam başlangıç finansmanını karşılama düzeyini görmektir. Net nakit akımlar satırı yatırımın geri dönüş süresini gösterir. Bu satırdaki rakamların eksiden artıya dönüştüğü dönem, işletmeye bağlanan toplam sermayenin kendisini geri döndürdüğü dönemdir. Küçük işletmelerde, faaliyete geçilen birinci yılın sonunda net gelirin toplam başlangıç finansmanını karşılaması istenen bir durumdur. Bunun bir diğer anlamı yatırımın geri dönüş süresinin 360 günden düşük olmasıdır.