JESDER tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

11 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için EPDK tarafından yapılan açıklamada, ihtiyacın üzerinde satışın düzenlenmesinin, gerçek elektrik tüketicilerinin korunmasının amaçlandığı ve asıl hedefin imkanı olan tüm elektrik tüketicilerinin, tükettiği enerjiyi güneşten üretebilmesine olanak tanınması olduğunu bildirdi. Ayrıca tüketimi olmadan üretim yapmaya çalışan tesislerin satışa konu olabilecek üretim miktarlarının sınırlarının belirlenmesinin de amaçlandığı kurum tarafından bildirilmiştir. Bu miktar belirlenirken de tüketim miktarının üzerine çıkan üretim miktarları için üretim fazlası enerjinin bedelsiz sisteme (YEKDEM’e) verilmesi yönetmelik ile öngörülmüştür.

Yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde yenilenebilir enerjinin kullanım oranının yaygınlaştırılarak arttırılmasına yönelik çalışmaları JESDER olarak her zaman destekledik. Özellikle santrallerin iç tüketimlerinin karşılanması için hibrit tesislerinin kullanımlarının arttırılması yönündeki çalışmalarda öncü olduk ve sonunda iç tüketimlerimizi karşılamak amacıyla güneş ve rüzgar gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmasının önü açıldı. Gerek sanayicinin gerek hanelerin, gerekse KOBİ ve kamu kurumlarının kendi elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmesinin de her zaman destekçisiyiz ve yönetmelik düzenlemesini bu anlamda olumlu karşılamaktayız fakat tüketimden çok üretim yapmaya ve enerji arzının gerçek elektrik üreticisi olmayan kuruluşlar tarafından ticarete dökülmesine ve suistimale açık bir şekilde ticari boyuta getirilmesine karşıyız. Amaç elektrik üreterek sisteme bedeli karşılığı satmaksa sektör değişikliği ile bu mümkündür. Aksi durumda elektrik üretimi üzerinden ticari gelir kaygısı sektörleri karşı karşıya getirecek ve haksız rekabete neden olacaktır.

Bu açıklamayı yapmaktaki amacımız herhangi bir kesimin ya da sektörün elektrik üretmesine muhalif olmak değil aksine gerçek elektrik üreticilerini koruyarak yenilenebilir enerjinin verimli bir şekilde kullanımını arttırmaktır.  

Bu yönetmelik ile gerçek elektrik üreticileri dışındaki elektrik üreticilerinin üretim fazlası elektriklerinin sisteme bedelsiz verilmesini desteklemekteyiz fakat tüketicilerin ihtiyaçları kadar elektrik üretmelerinin suistimale açık hale gelmesi konusunda da endişelerimiz bulunmaktadır.