Jeotermal enerji, Türkiye’de de son dönemlerde hızlı bir şekilde yayılım gösteren enerji çeşitleri arasında bulunmaktadır. Gerek insan ve doğaya herhangi bir olumsuz etkisinin olmaması gerekse düşük giderleri nedeni ile en fazla tercih edilen enerji çeşitleri içerisinde yer almaktadır.

Jeotermal enerji dünyanın katmanlarında bulunan ısının kullanılmasıyla elde edilen enerji çeşidi olarak bilinmektedir. Jeotermal enerjinin kullanılmasıyla yenilenemeyen enerji kaynaklarının doğa üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerden uzak durulmuş olur.

Jeotermal bir sözcük olarak toprak ısısı manasına gelmektedir. Bunlar sıcak su, buhar ve yer kabuğunda değişik derinliklerde ısıyla meydana gelen farklı kimyasalları bulunduran gazlardır. Dünyanın sıcaklığı derinlik ile kademeli bir şekilde yükselir ve merkezde 4200 dereceye erişir. Bu sıcaklığın bir bölümü, dünyanın 4,5 milyar yıl evvel ateşli meydana gelmesinin bir kalıntısıdır.

Bununla beraber, bu ısının geneli radyoaktif izotopların eseridir. Termodinamiğin ikinci yasasına uygun olacak şekilde ısı, sıcak alandan soğuk alana doğru geçiş yapar. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, dünyanın ısısı doğal olarak sıcaklığı yüksek olduğu merkez noktasından daha soğuk olan noktaya doğru hareket haline geçer. Kısaca, jeotermal enerji, toprağın derinliklerinde yer alan sıcak su, buhar ve gazların içerisinde bulunan termal enerjidir.

Kaynak: narterlaw yeşil finansman içeriğidir.

Jeotermal Enerji Kullanım Alanları

Jeotermal enerji yaşadığımız dönemde elektrik üretimi ve termal işlemlerin ihtiyaç duyulduğu endüstriyel aşamalarda kullanılmaktadır. Jeotermal kaynaklar:

·         Elektrik üretimi

·         Merkezi soğutma, ısıtma, ısıtma ve soğutma, sera ısıtma uygulamalarında

·         Kurutma uygulamaları gibi ısı ihtiyacı duyulan endüstriyel işlemlerde

·         Kimyasal madde ve mineral üretimi yapılırken

·         Turizm sektöründe ilgi gören kaplıcalarda

·         Düşük sıcaklıkların olduğu yerlerde su ürünleri yetiştiriciliğinde

·         Mineral içeriğine sahip olan içme suyu üretimi yapılırken kullanılmaktadır.

Jeotermal Enerji Özellik ve Avantajları

Jeotermal enerjinin pek çok farklı avantajı mevcuttur. Bilhassa jeotermal enerjinin maliyet açısından çok uygun olması tercih edilme nedenleri arasında yer almaktadır. Jeotermal enerjinin kullanımına başvurulabilmesi için yerin yaklaşık olarak 1,5 kilometre derinine kadar inilmesi gerekmektedir. Sonrasında sıcak havanın soğuk kısma geçme arzusu sayesinde bu enerji kaynağı ortaya çıkmış olur. Jeotermal enerjinin sunduğu avantajlar şu şekildedir:

·         Yenilenebilen ve temiz olan bir enerji çeşididir.

·         Tarımda, konutlarda, sera ısıtması ve sanayi gibi termal işlemlerde kullanımı mümkündür, çünkü sıfıra yakın emisyona sebep olur.

·         Yağmur, rüzgar ya da güneş gibi meteorolojik durumların etkisi altında kalmaz.

·         Jeotermal enerjiden faydalanmak güvenli ve ucuzdur. Ayrıyeten, öteki enerji kaynaklarının tersine, daha az tesis bölgesine gereksinim duyulmaktadır.

·         Kömür, dizel ve odun taşımacılığı gibi problemlere sebep olmaz.

·         Üretimi esnasında fosil yakıt tüketimine sebep olmaz.