Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Nazilli’yi teyakkuza geçirdi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Nazilli’yi teyakkuza geçirdi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Oda’larının Türkiye genelinde aynı anda yaptığı basın açıklamasını okuyan İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Erbil Gökhan Sözeri yapı üretiminin insanların can ve mal güvenliği acısından önem gösterilmesi gereken üretim faaliyetlerinin başında geldiğini belirterek “Dolayısıyla bu üretim doğru bir şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi açısından İnşaat Mühendisleri hayati bir rol oynamaktadırlar. Böylesine önemli bir rolü olan İnşaat Mühendisleri ülke tarihinin en yüksek işsizlik seviyesi ile karşı karşıyadır. İnşaat Mühendisleri yalnızca işsizlik değil, haklarının elinden alınması ve mesleki itibarını zedeleyen uygulamalarla da mücadele etmektedir.” Dedi 
ÜÇ İNŞAAT MÜHENDİSİ’NDEN BİRİ İŞSİZDİR
Odamızın 2021 yılında hazırladığı Türkiye’de İnşaat Mühendisleri gerçeği iş, istihdam ve işsizlik raporunda tespit edildiği üzere her on İnşaat Mühendisinden üçü’nün işsiz olduğunu belirten Sözeri “ Bu oran Kadın Mühendisler ve genç Mühendisler arasında çok daha vahim boyuttadır.  Kadın İnşaat Mühendislerinin yüzde 47.1’i, 35 yaş altı İnşaat Mühendislerinin yüzde 48.3’ü işsizdir. Kısacası iki genç İnşaat Mühendisinden biri ve iki kadın Mühendisten biri işsizdir. İ    nşaat Mühendislerinin yüzde 27.5’i asgari ücretin altında bir ücrete çalışırken büyük çoğunluğu borçlanmak zorunda kalmaktadır. (yüzde 58.9) .Her iki Mühendisten biri kredi kullanıcısıdır. (yüzde 51.7) Kamu Kurumlarında istihdam Mühendisler açısından neredeyse ortadan kalkmıştır. Çalışan on Mühendisten yalnızca ikisi (yüzde 18.8) Kamuda çalışmaktadır. Bugün üç İnşaat Mühendisinden biri işsizdir. Fakat bu işsizliğe tezat olarak ülkemizin ciddi oranda İnşaat Mühendisine ihtiyacı bulunmaktadır. Yürürlükteki mevzuatın uygulanması halinde bile bir çok İnşaat Mühendisi İstihdam edilecek, hem de yapı güvenliği konusunda zaten yapılması gerekenler hayata geçirilecektir. Son yıllarda mezun sayısındaki artış ve güncel ekonomik etki sonucunda, meslekte sorunlar giderek büyümektedir.  Üniversitelerde binlerce İnşaat Mühendisliği kontenjanı boş kalmaktadır.  Durumun devam etmesi halinde bile birkaç yıl içinde en çok tercih edilen bölüm olma özelliğinden, hiç kimsenin tercih etmediği bölüm haline alması kaçınılmazdır. Kontenjanları artıranların istihdam sağlamda sorumluluk alması gereklidir. Ülkemizin gelişmekte olan durumuve Dünyada İnşaat sektöründe söz sahibi olduğu da dikkate alındığında acil olarak mevcut duruma müdahale edilmesi gereklidir. Sektördeki süreklilik sağlanması için yetki sahiplerinin tedbir almasını beklemek biz İnşaat Mühendislerinin en doğal hakkıdır. İngilizcede toplum Mühendisliği olarak adlandırılan mesleğin, toplumun yararına faaliyeti dikkate her zaman alınmalıdır. Kamu adına denetim yapan meslektaşlarımızın ücretleri kamu güvencesi altına alınmalıdır. Kamuda çalışan meslek mensuplarının refah düzeyi acilen artırılmalıdır. Genç Meslektaşlarımızın  kamuda istihdamı, atama ve güvenceli kadro konularında ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır” diye konuştu.

ff9accfb-4cb7-4575-b36a-cea6f5400ce2

4d0b7f09-1bf8-49fd-8d3e-f1ba74ab1500