Rayiç değeri 6 milyon 173 bin lirayı aşan konutlar için geçerli Değerli Konut Vergisi için şubat ayında beyanname verilip, ilk taksit ödenmişti. Bu ayın sonuna kadar ise ikinci taksit ödemelerinin yapılması gerekli. Peki vergiden kimler muaf, kimler mükellef, ödemeler nereye yapılır? İşte bilmeniz gerekenler...

Kiralık evde işin dozu kaçtı Kiralık evde işin dozu kaçtı
Rayiç değeri 6 milyon 173 bin lirayı aşan konutlar için geçerli Değerli Konut Vergisi için şubat ayında beyanname verilip, ilk taksit ödenmişti. Bu ayın sonuna kadar ise ikinci taksit ödemelerinin yapılması gerekli. Peki vergiden kimler muaf, kimler mükellef, ödemeler nereye yapılır? İşte bilmeniz gerekenler...

Değerli Konut Vergisi (DKV), ilk kez 2021 yılında vergi hayatına girdi. Bu yıl ikinci kez uygulanan Değerli Konut Vergisi’nde şubat ayında beyannameler verildi ve Emlak Vergisi değeri 6 milyon 173 bin lirayı geçen birden fazla konutu olanlar, ilk taksitlerini ödedi. Peşin ödeme yapmayanlar için verginin ikinci taksit ödemeleri ağustos ayı boyunca devam ediyor. Son gün 31 Ağustos. Ödemeyi unutmayın, 3 gün kaldı.

Değerli Konut Vergisi için Emlak Vergisi’ne esas bina vergi değeri dikkate alınıyor. Geçen yıl vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan evler için vergi alınmıştı. Bu yıl ise yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 36.2/2) yüzde 18.10 oranında artışla eşik değer 6 milyon 173 bin lira oldu. Vergi hesabı bu istisna tutarı düşüldükten sonra kalan değere göre yapılacak. 

 - 6 milyon 173 bin TL ile 9 milyon 260 bin TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 6 milyon 173 bin TL’yi aşan kısmı için binde 3 oranında,

 

- 12 milyon 347 bin TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9 milyon 260 bin TL’si için 9 bin 261 TL, fazlası için binde 6 oranında,

 

- 12 milyon 347 bin TL’den fazla olanlar 12 milyon 347 bin TL’si için 27 bin 783 TL, fazlası için binde 10 oranında vergi ödeyecek.

DKV ödemeleri vergi dairelerine yapılıyor. Taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesi, tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairesini; bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde, bağlı vergi dairesini; birden fazla vergi dairesi bulunan illerde/ilçelerde, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer yetkili vergi dairesini ifade ediyor.

- Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti; mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin belirtilen tutarı aştığı tarihi, vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi, muafiyetin düştüğü tarihi takip eden yıldan itibaren başlıyor.

- Bina vergi değerinin, ilgili yılda uygulanan tutarı aşması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihi takip eden yılın başından itibaren Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti başlar. Örneğin evinizin değeri bu yıl vergi değerini aştıysa, önümüzdeki yıl şubatta beyanname vereceksiniz.

- DKV’de vergi, yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Örneğin ilk taksiti şubatta ödediniz ve evinizi nisan ayında sattınız. Ağustos ayında ödenecek taksitin de mükellefi siz oluyorsunuz. Takip eden yılda evin yeni sahibi yeni beyanname veriyor.

- Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

- Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki (hak sahibi), varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler olacak.

- Konuta paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında vergi öder. rElbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu.

- Değeri ne olursa olsun tek konut vergiden muaf. Birden fazla evi olanların da en düşük değere sahip olan evi muaf oluyor.

- Müteahhitler, henüz satış ve devrini yapmadığı yeni inşa edilen konutlar için bu vergiden muaf. Bu muafiyet hakları, arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan taşınmazlar için de geçerli. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyet düşüyor.

- Muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen bu değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faiziyle birlikte alınacak.