Bir başka deyişle hisse senedi şirketin  sahip olduğu öz kaynaklar olarak da tanımlanabilir.

Hisse Senedi Türleri
·         Hisse senetleri 2 türde incelenir. Bu türler şunlardır:
Ortak hisse sentleri

·         Tercih edilen hisse senetleridir.

Ortak hisse senetlerine sahip olan kişiler kurumsal kararlarda oy kullanma hakkına sahiptir. Tercih edilen stok hisse senedi sahiplerinin bu tür bir oy hakkı yoktur.

Fakat şu durumun da belirtilmesinde yarar vardır. İmtiyazlı hisse senedi sahipleri diğer hissedarlara temettü verilmeden önce yasal olarak belirli temettü ödemesi alma hakkına sahiptir.

Bunun yan sıra ‘’dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi’’ diye de bir kavram vardır. Bu tanımla bahsedilen hisse senedi,  önceden belirlenmiş bir tarihten sonraki herhangi bir zaman diliminde sabit sayıda adi hisse senedine dönüştürme hakkı ile tercih edilen hisse senedidir.

Hisse Senedi Alım Satımı
Hisse senetleri ağırlıklı olarak borsalarda alınıp satılır. Ayrıca özel satışlar da yapılabilir. Hisse senetleri pek çok bireysel yatırımcının portföyünün temelidir. Yapılan bu satışlarda ilgili yatırımcılar hileli uygulamalardan korunmak için hükümet tarafından yapılan düzenlemelere uymakla yükümlüdürler.

Hisse senedi tarihi incelendiğinde, uzun vadede pek çok diğer yatırım aracına oranla çok daha iyi kar getirdiği gözlenmiştir.