Gelir İdaresi Başkanlığı gelir vergisine ilişkin beyanname sürelerini uzatma kararı aldı. Buna göre kira geliri elde edenlerin verecekleri beyannameler 1 Nisan 2024'ten 5 Nisan 2024 tarihine aktarıldı.

GİB'den yapılan açıklama şöyle:

28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

Bakan Bolat açıkladı: Hedef 110 milyar dolar hizmet ihracatı Bakan Bolat açıkladı: Hedef 110 milyar dolar hizmet ihracatı

- 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar,

- 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar

- Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.