banner274

Sultan II. Murat’ın inşa ettirdiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın namaz kıldığı camii

Sultan II. Murat’ın inşa ettirdiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın namaz kıldığı camii


 Caminin, XV. yüzyılda Osmanlı Sultanı II. Murat tarafından inşa ettirildiği, şu an nerede olduğu bilinmeyen kitabesindeki bilgilerden öğrenilmiş. 20 Mart 1479’da ibadete açıldığı belirtilen caminin duvarlarının büyük bölümü ve kubbesi yıkılmış. Güney-kuzey doğrultuda eğimli bir arazi üzerinde yer alan cami, bugünkü şekliyle kare planlı bir harimden ibaret. Harimin kuzey-batı köşesindeki tromp ve kubbe yuvarlağından bugüne ulaşabilen bölüm, üst örtünün kubbe olduğunu gösteriyor.
İnşa malzemesi olarak duvarlarda; kabayonu taş, moloz taş ve tuğla, tromplarda tuğla, kasnakta ve kubbede ise dönüşümlü olarak yerleştirilmiş kabayonu taş ve tuğla kullanılmış. Özellikle kuzey-batı köşedeki duvarlarda kalan izlerden duvarların sıvalı ve beyaz badana olduğu anlaşılmakta. Güney duvarının ortasında yer alan mihrap kabayonu taşla inşa edilmiş. Beşgen kesitli mihrap nişi sivri kemer şekilli bir kavsara ile örtülü. Denizli’de ve bölgede bir bölümü de olsa ayakta kalabilen nadir eserlerden olan Sultan II. Murat Camii'nin ayağa kaldırılması ile ilgili Honaz Belediyesi tarafından önemli adımlar atılmış.
Rivayete göre Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın da namaz kıldığı bilinen bu camide teknik ekiplerce yeniden düzenleme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Konu hakkında bir açıklama yapan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Teknik ekip ve personelimizce Sultan II. Murat Camii'nde sürdürdüğümüz çalışmaları yerinde gördük ve inceledik. İnşa edildiği döneme ait bazı parçaların gün yüzüne çıkartıldığı alanı da inceledik. İç yapı ve çevre düzenleme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Kısa süre içerisinde tarihi camiyi restore edip halkımıza ziyarete açacağız” ifadelerinde bulundu. Bunun yanı sıra tarihi caminin alt tarafı ve yanlarında bulunan mezarlarda da o döneme ait kalıntılar ve cami de görev alan kişilerin mezarları ve mezar taşları da ortaya çıkarıldı. Çalışmalar sayesinde, Honaz Kalesini karşıdan gören tarihi caminin ihtişamı gün geçtikte daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.