banner83

Soma’nın izleri Sarıgül’e dayandı

Büyük ihmallerin olduğu tespit edilen, bu yüzden de Soma’da 301 kişinin öldüğü facianın patronu Soma Holding’in, Şişli’de 900 milyon dolarlık rant elde ettiği ortaya çıktı.

Soma’nın izleri Sarıgül’e dayandı
banner94
banner26

HER CENAZEDE BOY GÖSTEREN SARIGÜL’ÜN SOMA’DA OLMAYIŞININ ALTINDA BU İLİŞKİ YATIYORMUŞ

Her cenazede boy gösteren Mustafa Sarıgül’ün Soma’da yaşanan böylesine büyük bir faciadan sonra orada olmayışının altında bu sebebin yattığı ifade ediliyor.

EMİR SARIGÜL VE HAYRİ İNÖNÜ’NÜN SOMA’YA GİTMESİ DE TEZAT OLUŞTURDU  

Böylesine bir faciaya neden olan firmanın Şişli’de yaptığı dev gökdelenden 900 milyon dolarlık rant elde etmesine vesile olan Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ve Hayri İnönü’yü Soma’ya göndermesi de tezat oluşturdu.

Bu durumun böyle bir ilişkiyi ört pas etmek ve kamuoyuna şirin görünmek için yapıldığının ortaya çıkmasıyla da tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

90 BİN METRE KARE FAZLA İNŞAAT

Soma Holding, Maslak’ta 150 milyon dolara inşa ettiği Spine Tower için imar tadilatına gitti. İmar plan ta­di­la­tı dos­ya­sı­na gö­re ara­zi­de in­şa­at hak­kı yak­la­şık 3 kat ar­tı­rıl­dı ve 90 bin met­re­ka­re faz­la­dan in­şa­at ya­pıl­dı. Böy­le­ce met­re­ka­re fi­ya­tı­nın or­ta­la­ma 10 bin do­lar ol­du­ğu pro­je­den 900 mil­yon do­lar (1 mil­yar 800 mil­yon TL) rant sağ­lan­dı.

DEV RANT İŞTE BÖYLE YARATILDI

Büyükdere Caddesi’ne cepheli ticaret parsellerinde maksimum emsal 2.30, bölgedeki diğer ticaret parsellerinde ise 2.00 iken Spine Tower arazisinin Büyükdere Caddesi’ne cephesi bulunmamasına rağmen 6.30 emsal verildi.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

22 bin metrekare arazi için 50 bin 615 metrekare inşaat hakkı vardı. Plan değişikliğiyle 140 bin metrekare inşaat yapılmasının önü açıldı. İnşaat alanı 90 bin metrekare artırılarak neredeyse 3 kat kazanç sağlanmasının önü açıldı.

Parselin en yüksek noktasından kot ölçüldü, en fazla 2 bodrum katı olması gerekirken bu rakam serbest bırakıldı ve 9 kat bodrum yapıldı. Bu alanlar daha sonra emsale dahil edilmedi.

KONUT YAPILMASINA İZİN VERİLDİ

Turizm + ticaret alanı olan arazide inşa edilecek binada konut yapılmasına izin verildi. Böylece ortaya çıkan daireler 1 milyon 350 bin dolar ile 3 milyon 880 bin dolar arasında satışa çıkarıldı.

YEŞİL ALAN AZALTILDI

Parselin yaklaşık yüzde 50’si yeşil alanken plan değişikliyle bu oran yüzde 25’e düşürüldü ve yeşil alanların turizm+ticaret alanı olarak kullanılmasına göz yumuldu.

İBB PLANA İTİRAZ ETTİ

Spine Tower’ın yükseldiği arazinin imar değişikliği için hazırlanan komisyon raporunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü plana itiraz etti. Plan tadilatın yeşil alanı azalttığını ve yoğunluğu artırdığını belirten müdürlük, “Teklif edilen yapılaşma şartlarına bağlı oluşacak nüfus yoğunluğu ve plan etkileşim alanında kalan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda yeşil alan ayrılmasını istiyoruz” dedi.

TÜM İTİRAZLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ

Ancak talep kabul görmedi yeşil alan yüzde 25’e düşürüldü. Değişikliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü de karşı çıktı. İmar Komisyon raporunda yer alan Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün görüşünde, yapılaşma şartlarının çok yüksek değere çıkarılmasının ulaşıma olumsuz yansıyacağı belirtildi. Raporda, Spine Tower’ın yer aldığı parselin hiçbir yola cephesi bulunmadığına ve yalnızca 10 metrelik bir yoldan giriş çıkış yapıldığına dikkat çekilerek “Yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı niteliktedir. Bölgenin ulaşım ağı ve parselin yol bağlantıları yapı kitlesinin yaratacağı trafik yükünü kaldıramayacak durumdadır” denildi.

2010’DA DAVA AÇILDI HÂLÂ SONUÇ ÇIKMADI

Spine Towers arazisinin imarının değiştirilmesinin ardından bölgede yaşayan A.H.Ç isimli vatandaş 12 Nisan 2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak plan tadilatının değiştirilmesini istedi.

Belediyenin bu talebi reddetmesi üzerine A.H.Ç şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle planın iptali için 9 Temmuz 2010 tarihinde dava açtı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin A.H.Ç’nin dava açma ehliyeti bulunmadığını belirterek davayı reddetmesi üzerine davacı kararı temyiz etti. Danıştay 6. Dairesi 18 Eylül 2011 tarihinde kararı davacı lehine bozarak dosyayı iade etti.

SONUNDA İNŞAAT TAMAMLANDI

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danıştay’a başvurdu ve Danıştay 21 Mayıs 2013 tarihinde belediyenin bu talebini reddetti ve dosyayı yeniden İstanbul 9. İdare Mahkemesi’ne gönderdi. 30 Eylül 2013 tarihinde mahkeme eski kararında direndi. Davacı 2 Aralık 2013 tarihinde yeniden Danıştay’a başvurdu. Aradan geçen 4 sene içinde herhangi bir hukuki sürece ulaşılamazken Spine Tower’ın inşaatı tamamlandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2014, 16:03

banner102