banner158
banner218

Mera-yayla kiralamaları ihalesi ertelendi

Mera-yayla kiralamaları ihalesi ertelendi
banner216


Malatya’da mera-yayla kiralamaları ihalesi, kamu yararı ve hizmet gerekleri de gözetilerek söz konusu ihalenin salgın riskinin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesine karar verildi.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Malatya İl Mera Komisyonu'nun 29 Nisan 2020 Tarih ve 2020/9-1sayılı Kararı gereğince Malatya il sınırları içerisinde bulunan ve ihale ilanı yapılan mera ve yaylakların 2020 sezonunda otlatma amaçlı mahalleye kayıtlı hayvan sahiplerine ve diğer mahalle ve ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahiplerine kiralanması için her ne kadar 7 Mayıs 2020 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihale yapılacağına dair karar alınmış ise de, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan Kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Covid -19 salgınının, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda hastalığın ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla pek çok tedbir alınmıştır.Bu tedbirlerin en önemlilerinden birinin de sosyal mesafenin korunması şartı olduğundan söz konusu ihaleye katılım talebinin çok fazla olması ve bazı meralara kapasitesinin üzerinde başvuru yapılması, ihalenin de pazarlık usulü ile yapılacak olması göz önünde bulundurulduğunda ihalenin yapılacağı salona katılımcıların aynı anda alınması gerektiğinden bu durumda sosyal mesafe kuralına riayet edilemeyeceği, kamu yararı ve hizmet gerekleri de gözetilerek söz konusu ihalenin salgın riskinin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesine, ihalenin ikinci bir emre kadar ertelendiğinin bildirilmesine karar verilmiştir"