banner239
banner218

Kore Savaşı Tarihi - Kore Savaşı'nın nedenleri ve Türkiye neden katıldı

Kore Savaşı Tarihi - Kore Savaşı'nın nedenleri ve Türkiye neden katıldı


25 Haziran 1950’de başlayan Kore Savaşı, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşmiştir. 

Kore Savaşı Tarihi

Kore Savaşı 25 Haziran 1950’de başlayarak 27 Temmuz 1953 yılına kadar devam etmiştir. Kore Savaşı’nın bitmesindeki temel olay Panmunjom Ateşkes Antlaşması’dır. Bu anlaşmadan sonra iki devlet arasında bir ateşkes imzalanmış ve savaş sona ermiştir. Kore Savaşı 1950 tarihinde Kuzey Kore’nin Güney Kore'yi işgal etmesiyle başladı. Savaşa bu tarihten sonra ABD tarafında olan Birleşmiş Milletler de dâhil oldu. Çin ve Sovyetler Birliği ise 1951 yılında Kuzey Kore için desteğe gelerek savaş süresi boyunca Kuzey Kore’nin yanında savaşa dâhil olmuştur.

Kore Savaşı Özeti

Kore Savaşı, Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye bir saldırı başlatmasıyla meydana geldi. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Kuzey Kore Sovyetler Birliği’nin etkisinde kalırken Güney Kore ise Amerika Birleşik Devletleri’nin etkisinde kalmıştır. Bu iki devlet zamanla birbirine rakip duruma düşmüştür. Bazı siyasi anlaşmazlıkların da ortaya çıkması ile beraber savaşın fitili ateşlenmiş oldu.

banner245
Savaş aslında pek çok taraftan meydana geliyordu. Kuzey Kore tarafında Çin ve Sovyetler Birliği yer alırken diğer cephede ise Güney Kore, ABD, İngiltere, Kanada, Filipinler, Avustralya, Yunanistan, Güney Afrika ve Tayland gibi ülkeler bulunuyordu. Türkiye ise savaşa bir Birleşmiş Milletler Gücü tarafından katılmıştır. Türkiye, Kore Savaşı’na özellikle NATO’ya daha kolay girebilmek için katılmıştır. Çünkü bu savaşla beraber ABD tarafında olan Türkiye NATO için engelleri daha kolay kaldırabilecekti.

Kuzey Kore, savaşı başlatan ilk taraf olmuştur. Savaş esnasında Kuzey Kore hem askeri yönden hem de silah bakımından Güney Kore'ye göre çok güçlüydü. Bu nedenlerden dolayı Güney Kore savaşın bir kısmında geri çekilmek zorunda kaldı. Fakat Kuzey Kore savaş sonrası tam olarak hâkimiyetini kuramadı. Çünkü Yarımadanın küçük bir bölümü Güney Kore'nin elinde kaldı.

Kore Savaşının Önemi

Kore Savaşı'ndan sonra artık ülkelerde polis kavramı da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Türkiye savaş sonrasında 1952 tarihinde NATO üyesi olmayı başardı. 

Kore Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları

Kore Savaşı’nın başlangıcındaki ilk neden aslında Kore’nin Soğuk Savaş dönemlerinde iki ayrı hükümete bölünmesidir. Özellikle Sovyetler Birliği ve ABD arasında yaşanan Soğuk Savaş sebebiyle Kore’de ayrı iki hükümet oluşmuştur. Her iki hükümet de Kore üzerinde kendilerine göre hak iddia etmiş ve sınır hattı doğru ve kalıcı olarak devletler tarafından kabul edilmemiştir. Bu sebeplerden dolayı da Kuzey ve Güney Kore arasında hep bir siyasi çekişme söz konusu olmuştur. Daha sonra ise Kuzey Kore, Çin ve Sovyetler Birliği’nden destek alarak 25 Haziran 1950 tarihinde Güney Kore topraklarına girmiştir. Bu işgal büyük savaşın başlamasına da neden olmuştur.

İki hükümet arasında 27 Temmuz 1953 tarihinde imzalanan ateşkes ile beraber savaş sona ermiştir. Savaşın sona ermesiyle bazı durumlar da ortaya çıkmıştır. Özellikle savaş sonrasında iki hükümet için bazı kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri de 337 numaralı karardır. Bu karara göre "Atmosferde, fezada ve su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklanması hakkında antlaşma" sağlanmıştır. Kuzey ve Güney Kore'nin ikiye bölünen siyasi durumu ise aynı şekilde devam etmiştir. İki hükümet arasında 38. enlem bir sınır olarak kabul edilmiş ve iki hükümetin de bu sınırı koruması sağlanmıştır.
banner230